Lidé pro přírodu - příroda pro lidi

výlety do přírody / kulturní a tvořivá setkání / spolupráce u nás i v zahraničí

... to vše vždy s něčím navíc

 

Jsme Přátelé přírody - skupina Malá liška z Olomouce. Všechno, co děláme, má za cíl lepší vztahy lidí k přírodě a k sobě navzájem. Svým členům i veřejnosti nabízíme výlety do přírody, příjemná hudební a cestovatelská setkání, netradiční výtvarné dílny a další akce.

Akce pořádáme pro samostatné dospělé, mládež, rodiny i seniory. Pro každou věkovou skupinu máme pestrou nabídku.

Můžete se zúčastnit jednorázově nebo nárazově, pokud vás zaujmeme víc, nabízíme vám členství s výhodami.

Leták ke stažení: tiskpc_malaliska_nedeleny.pdf (2,92 MB)

 

Co s námi zažijete?

Touláme se přírodou pěšky, na kole a na lyžích, hrajeme a zpíváme si pro radost, scházíme se nad knížkami a na výtvarných dílnách. Setkáváme se s přáteli z jiných spolků u nás i jinde v Evropě (ve světě).

 

  

 

Pojďte s námi zažít malé věci, které hodně znamenají

Pokud vám něco říká vůně lesa a město za zády, dobrý pocit z vlastnoručně vytvořeného díla, pokud zpíváte třeba i špatně, ale především rádi, sem tam přečtete pár řádků textu a jste ochotní se někdy domluvit i jen rukama a nohama, pak jste u nás správně.

Každý týden v Olomouci, a někdy taky jinde, pořádáme aspoň jedno setkání nebo výlet. Rozhodně nejsme líní a nesedíme doma. Paleta našich zájmů je široká, lze si z ní vybrat všechno, nebo třeba jen něco. Jsme otevřeni pro nové členy, ale našich akcí se můžete zúčastnit i nezávazně jako host.

Máme co nabídnout aktivním dospělým všeho věku (klidně i s dětmi) včetně studentů.

Přátelé přírody totiž nejsou omezeni věkem, je to životní styl. V Olomouci teprve od roku 2010, v západní Evropě už téměř 120 let.

 

  

 

Přátelé přírody - jedna velká rodina

Malá liška je olomoucká skupina spolku Přátelé přírody, z. s. Je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody s více než 500.000 členy ve více než 20 zemích světa. V Česku působí spolek Přátelé přírody z. s., který má 8 místních skupin a členských organizací a působí v celé České republice. Přátelé přírody nabízejí atraktivní a pestré možnosti využití volného času pro lidi všech věkových kategorií a pro celou rodinu.

Přátelé přírody propagují pohyb a pobyt v přírodě, ale nejsme "jen" turisté. K našim principům patří tolerance, solidarita a demokracie, důraz na dobré vztahy mezi lidmi navzájem, odpovědný postoj člověka k přírodě a budoucnosti planety Země. A tyto principy se promítají do všeho, co děláme.

Přátelé přírody pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci. Podobné je to u Přátel přírody v ostatních zemích; udržujeme s nimi pravidelný kontakt. Střešní organizaci národních asociací Přátel přírody tvoří Naturefriends International se sídlem ve Vídni.

Přátelé přírody - to je také

  • více než 1.000 možností levného ubytování v horách, u vody i ve městě na všech světadílech - se slevami pro naše členy,  
  • nepřerušená tradice od roku 1895, první skupina vznikla ve Vídni
  • finančně dostupné aktivity - příroda a kultura pro normální lidi
  • přátelství bez ohledu na sociální, kulturní a jazykové bariéry

 

  

 

Spolupráce po našem

Na svých cestách se potkáváme s Přáteli přírody jinde v Česku i v zahraničí. Skupina Malá liška má svého přímého zahraničního partnera - jsou jimi Přátelé přírody z jihoněmeckého Metzingenu - NaturFreunde Metzingen.

Rádi si vyměňujeme zkušenosti a zajímáme se o jiné neziskové organizace, nejen v Olomouci. Přátelé přírody, z. s. - skupina Malá liška je jedním ze zakladatelů Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, zájmového sdružení právnických osob.

Naši činnost dlouhodobě finančně i uznáním podporuje statutární město Olomouc.