Kontakt

 

Přátelé přírody, z. s. - skupina Malá liška, v likvidaci  

Rooseveltova 210/111
779 00 Olomouc

 

Likvidátor: JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.

Tel.: +420 602 431 149

E-mail: fox@malaliska.cz

Facebook: www.fb.me/malaliska.cz

Datová schránka: acsjrqr

 

IČO: 2290 9893

Č. účtu: 2000220088/2010, Fio banka

Pobočný spolek zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 39740

Sdělení o vstupu pobočného spolku do likvidace

 

Pobočný spolek Přátelé přírody, z. s. - skupina Malá liška, IČO: 2290 9893, sídlem Rooseveltova 210/111, Nové Sady, 779 00 Olomouc, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 39740, oznamuje, že na základě rozhodnutí jeho shromáždění členů ze dne 19. 11. 2022 byl ode dne 1. ledna 2023 zrušen a vstoupil do likvidace. Týmž rozhodnutím byl likvidátorem pobočného spolku jmenován pan JUDr. Hynek Pečinka, LL.M., nar. 26. 4. 1979, trvale bytem Rooseveltova 210/111, 779 00 Olomouc.

Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky za pobočným spolkem, popř. jiná práva, ve lhůtě do 30. dubna 2023 na adrese sídla pobočného spolku, případně na email fox@malaliska.cz či datovou zprávou do datové schránky ID: acsjrqr.

V Olomouci dne 1. 1. 2023

JUDr. Hynek Pečinka, LL.M.

likvidátor