Žili jsme přírodou, historií a kulturou. Rádi jsme ovlivňovali svět kolem sebe.

výlety a zájezdy za přírodou a historií po Česku i do Evropy  / kulturní a tvořivá setkání / spolupráce

... to vše vždy s něčím navíc

  

Od 28. listopadu 2010 do 31. prosince 2022 fungovala olomoucká skupina spolku Přátelé přírody, z. s. - Malá liška. Všechno, co jsme dělali, mělo za cíl lepší vztahy lidí k přírodě a k sobě navzájem. Od 1. ledna 2023 je na základě rozhodnutí svých členů skupina zrušena a probíhá její likvidace.

Byli jsme součástí české větve celosvětového hnutí Přátel přírody (Naturefriends). Naše skupina měla v roce 2022 celkem 90 členů všeho věku, převážně ale dospělých nad 40 let, a jednou tolik příznivců. Byli jsme vždy otevření nově příchozím zájemcům o členství, téměř všechny naše akce byly otevřené veřejnosti všeho věku, tedy i nečlenům.

Leták ke stažení (verze 2017): letak_2017_mala_liska.pdf (396 kB)

Leták ke stažení (verze 2013): tiskpc_malaliska_nedeleny.pdf (2,92 MB)

Stanovy spolku Přátelé přírody, z. s. jsou k seznámení zde.

 

Do přírody na skok, nebo i na dva. K nám i do světa

Poznávali jsme krajinu v bližším i vzdálenějším okolí Olomouce, a to pěšky, na kole, na lodích a třeba i s běžkami. Po celý rok jsme na různě dlouhých jednodenních trasách navštěvovali zajímavá a často neprávem opomíjená místa. Nehonili jsme se za kilometry, ale za zážitky z pobytu na čerstvém vzduchu. Několikrát ročně jsme vyjížděli na víkendy či trochu déle na místa, která stojí za to pořádně prozkoumat.

Vyznali jsme se i za humny. Vícekrát za rok jsme cestovali do světa za poznáváním přírody a historie cizích zemí a lidi, kteří v nich žijí. Využívali jsme při tom kontakty v tamních organizacích Přátel přírody. Dostali jsme se tak často na místa, která cestovky míjejí, a levněji než s nimi. Jezdili jsme ve skupině do 20 účastníků, žádná masovka.

 

  

 

Kultura po našem: Knihy, hudba, vzpomínky a podpora lidových tradic

Nebyli jsme ale zaměřeni jen na přírodu a cestování. Kulturní aktivity tvořily jen o trochu menší polovinu naší činnosti. 

Pořádali jsme i pravidelná Setkání s knížkou - povídání o zajímavých autorech pozoruhodných knih, buď tematicky zaměřené, nebo s možností, aby přispěl každý, kdo přišel. Oblíbené byly i naše Cestovatelské večery. Zvali jsme obyčejné lidi, kteří někde byli a rádi se podělili o své zážitky z cest, propagovali jsme také své vlastní cestovatelské objevy. Jindy jsme dávali prostor i hudebním posezením našich amatérských hudebníků a tematickým výtvarným dílnám, kde se mohl projevit každý.

Zajímavým projektem bylo Muzicírování v parku. Během jara a léta jsme pořádali koncerty amatérských hudebních formací v prostředí olomouckých veřejných sadů. Pomáhali jsme také obnovovat lidové tradice ve vsi Krčmaň nedaleko Olomouce každoročním vynášením Morany a dalšími akcemi.

 

  

 

Spolupráce s těmi, s nimiž jsme si rozuměli

Byli jsme otevřeni novým kontaktům a nápadům, spolupracovali jsme s ostatními skupinami spolku Přátelé přírody, z. s., v rámci Česka, pořádali jsme vzájemné skupinové návštěvy s partnery z jižního Německa - NaturFreunde Metzingen, navázali jsme spolupráci s rakouskými Přáteli přírody, vyměňovali jsme si zkušenosti a komunikovali také s dalšími podobně zaměřenými kolektivy v našem regionu. Byli jsme členem Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.

 

  

 

Patřili jsme do světa Přátel přírody

Byli jsme součástí celosvětového hnutí Přátel přírody (Naturfreunde, Friends of Nature, Amis de la Nature). Naše skupina Malá liška patřila do spolku Přátelé přírody, z. s., jehož místní skupiny a přidružení členové působí v několika krajích Česka. Spolek se zabývá přírodou, kulturou a historií Českých zemí, poznáváním jiných krajů a kultur a aktivně spolupracuje s podobně naladěnými kolektivy v Česku i jinde ve světě. Dává příležitost seberealizace, aktivního trávení volného času, prostor pro dobrovolnictví a mezilidský kontakt.

Přátelé přírody, to je...

  • 500 tisíc členů na všech světadílech, z toho v Česku pět stovek
  • takřka 1000 domů Přátel přírody s levným ubytováním v horách, u vody i ve městě
  • nepřerušená tradice od roku 1895 (první skupina vznikla ve Vídni)
  • finančně dostupné aktivity: příroda a kultura pro lidi
  • přátelství bez ohledu na sociální, kulturní a jazykové bariéry