Když se řekne Přátelé přírody...

 

Malá liška je název, pod kterým v listopadu 2010 vznikla olomoucká skupina spolku (tehdy občanského sdružení) Přátelé přírody, z. s. Jsme tedy součástí větší rodiny podobně naladěných lidí. Spolek se snaží podporovat, propagovat a poskytovat prostor pro volnočasové aktivity pro své členy a veřejnost, zaměřené zejména na

  • trvale udržitelné vztahy mezi lidmi a přírodou, zdravé prostředí pro život, zdravý životní styl a kulturní a společenské aktivity v tomto duchu,
  • ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Českých zemí i Evropy a jejich zprostředkování široké veřejnosti,
  • rozvoj porozumění, přátelství, demokracie a spolupráce mezi lidmi v duchu mezikulturní, sociální a mezigenerační solidarity,
  • aktivní a smysluplné trávení volného času včetně práce s dětmi a mládeží,
  • odpovědný postoj člověka k přírodě a budoucnosti planety Země,
  • využívání potenciálu dobrovolnictví a dobrovolnických aktivit.

Za tímto účelem pořádá spolek Přátelé přírody, z. s. a jeho místní skupiny i členské organizace sociálně dostupné aktivity v oblasti přírody, kultury a ohleduplného cestování pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě. V současnosti je v několika krajích Česka 8 místních skupin a členských organizací, do nichž patří asi 600 členů od předškoláků až po aktivní seniory. Spolek Přátel přírody byl v českých zemích obnoven po nucené pauze dvou totalit v roce 1991 a je platnou součástí hnutí Mezinárodních přátel přírody (Naturefriends International se sídlem ve Vídni) založeného v roce 1895, které patří se svými 500 000 členy ve 48 členských a partnerských sdruženích ve světě k největším nestátním neziskovým organizacím.

Přátelé přírody se dnes angažují v návaznosti na svou stoletou tradici za realizaci principu udržitelného rozvoje, obzvláště za vyřešení ochrany životního prostředí bez ohledu na hranice a za sociálně a ekologicky únosný cestovní ruch. Nabízejí svým členům především ekologické možnosti cestování a vůbec trávení volného času a provozují přes 1.000 Domů přátel přírody v Evropě i zámoří. 

Jsme přidruženými členy asociace nevládních ekologických organizací Zelený kruh.

Více o 125leté historii hnutí Přátel přírody se dozvíte také zde...

Stanovy spolku Přátelé přírody, z. s. si můžete stáhnout zde.

 
Přátelé přírody, z. s. / Friends of Nature Czechia