Spolupracujeme...

 

Přátelé přírody z. s.

Naše skupina je součástí širší rodiny podobně naladěných lidí, spolku Přátelé přírody z. s. V Česku je v současnosti 600 členů v 8 místních skupinách v několika krajích. Ty pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.

 

 

 

NFI - Naturefriends International

Na nadnárodní úrovni jsme součástí hnutí Mezinárodních přátel přírody (Naturefriends International). Bylo založeno v roce 1895 ve Vídni, odkud se postupně rozšířilo na všechny obydlené světadíly, nyní patří se svými 500 000 členy v 50 členských sdruženích k největším nestátním neziskovým organizacím světa. 

Přátelé přírody říkají, že příležitosti k rozvoji lidí jsou neoddělitelně spojeny s ochranou přírody a se zachováním přírodních zdrojů. Přátelé přírody z různých zemí se setkávají nejen na úrovni šéfů, ale i u společných projektů místních skupin nebo při pobytech v 1000 základnách, které ve většině zemí, kde působí, vybudovali.

 

UNO - Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

Jsme zakládajícím členem Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Ta všestranně podporuje neziskovky z našeho regionu a pomáhá jim. Vytváří trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům společnosti.

 

Naturfreunde Württemberg - OG Metzingen, Německo

Skupina Přátel přírody z jihoněmeckého Metzingenu je náš přímý zahraniční partner. V letech 2012 - 2014 se naše spolupráce zaměřuje na posilování vztahů mezi našimi členy a místy, kde obě skupiny působí.

 

JV-TRAVEL AGENCY s.r.o.

neboli také JV-Tour je spolehlivá olomoucká cestovní kancelář, která je na trhu už 25 let. V nabídce jejích služeb naleznete nejen zajišťování autobusové dopravy (což je její hlavní činnost), ale i  poznávací , pobytové, či lyžařské zájezdy pro jednotlivce a skupiny, kongresovou turistiku, ubytování v zahraničí i v Česku a pro VIP hosty i nadstandardní služby.  

 

Dopravní podnik města Olomouce, a. s.

Partner projektu Do přírody ve městě. Pomáhá nám s propagací přímo na jednotlivých zastávkách MHD. V Olomouci ve 2. pololetí roku 2015 jezdí i jeden vůz tramvaje a jeden bus s venkovním polepem v motivech projektu.

 

 

Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc, kde jsme doma, podporuje dlouhodobě naše aktivity finančně i jinak. Například zapůjčováním prostor klubu pro seniory na Javoříčské ulici 2, kde pořádáme naše setkání pro členy a kulturní aktivity. Této podpory si velice vážíme.