Vedení skupiny Malá liška

Pravidelné fungování skupiny v průběhu roku organizuje rada a zodpovídá se všem členům, kteří se jednou ročně scházejí na svém shromáždění. Kontrolní komise je orgán, který kontroluje radu a činnost skupiny. Členové rady a kontrolní komise byli zvoleni 29. 11. 2015 na dobu tří let. 

Seznam bývalých členů vedení najdete na tomto odkazu.

 

Rada skupiny

JUDr. Hynek Pečinka  Bc. Hana Hulíková Ing. Jaromír Jiřík
předseda skupiny místopředsedkyně  hospodář
     
   
  Helena Jandová  
  členka rady  

Kontrolní komise

 
Marcela Moser Lenka Pospíšilová Ing. Květoslav Janošík
předsedkyně komise členka komise člen komise

Arbitr

Mgr. Zdeněk Šupina