Vedení skupiny Malá liška

Pravidelné fungování skupiny v průběhu roku organizuje rada a zodpovídá se všem členům, kteří se jednou ročně scházejí na svém shromáždění. Kontrolní komise je orgán, který kontroluje radu a činnost skupiny. Členové rady a kontrolní komise byli zvoleni 17. 11. 2018 na dobu tří let. 

Seznam bývalých členů vedení najdete na tomto odkazu.

 

Rada skupiny

JUDr. Hynek Pečinka, LL.M. Bc. Hana Hulíková Dagmar Fišerová
předseda skupiny místopředsedkyně  hospodářka
     
   
Mgr. Marta P. Perůtková Helena Jandová  
členka rady členka rady  

 

Kontrolní komise

 
 
Lenka Pospíšilová   Ing. Květoslav Janošík
předsedkyně komise   člen komise