2. února slavíme Světový den mokřadů

02.02.2013 18:30

Druhý únor je tradičně připisován oslavě svátku Hromnic či Nely, ale několik let na tento den připadá také Světový den mokřadů. Kdo by ovšem mohl dát přednost Nele před mokřady prolezlými množstvím chlupatého hmyzu a drobných organismů, které zahlcují hodiny biologie svými tělními soustavami? Řekněme si upřímně, kdo z nás je ale schopen souvisle říct, co to vlastně mokřady jsou, natož vysvětlit, proč bychom je měli oslavovat?

Mokřad je území, pro které je voda nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím životní prostředí a mikro i makrofloru s faunou. Rozhodnutím sekretariátu Ramsarské úmluvy byl prohlášen 2. únor Světovým dnem mokřadů (World Wetlands Day). Tato smlouva (nemyslete si, není to žádný kousek papíru, je sepsána na 159 stranách), podepsaná také organizací UNESCO, se řadí mezi nejvýznamnější a nejznámější mezinárodní smlouvy v oblasti ekologie a životního prostředí.

Podpisem se státy, na jejichž území se mokřady nacházejí, zavázaly k šetrnému využívání tohoto pro člověka naprosto zásadního, i když na první pohled naprosto nevábného, biotopu. Minimálně 1/3 lidstva je přímo závislá na produkci potravin z mokřadů (rybolov, pěstování rýže) a mokřady rovněž ovlivňují počasí celé naší planety.

Česká republika je členem Ramsarské úmluvy od okamžiku její ratifikace. Na našem území se nachází 12 mokřadů světového významu. Rozvíjíme i mezinárodní spolupráci zaměřující se na jejich zvýšenou ochranu (spočívá ve spolupráci se Slovenskem, Polskem a Rakouskem, s nimiž si čile vyměňujeme informace).

Mokřady a jejich významem se zabývá dokonce vláda, která článek o jejich ochraně zařadila do Státního programu ochrany přírody a krajin České republiky.

…aneb co všechno si ti lidi nevymyslí!

Zdroj: https://www.wigym.cz/glossarium/?p=2795