Auguste Rodin, sochař, který tesal myšlenky

04.07.2019 13:15

O posledním červnovém úterku, 25. 6. 2019, se konalo poslední předprázdninové Setkání s knížkou. Tématem literárního posezení byly tentokrát životní příběhy dvou sochařů - francouzského Augusta Rodina z přelomu 19. a 20. století a jeho o více než sto let staršího předchůdce, německého Franze Xavera Messerschmidta. Oba měli společné, že se ve svých sochách snažili zachytit duševní stav zobrazovaných. Své dojmy shnula Eva Sommerová, která povídání připravila:

Měla jsem hodně obrázků a ukázek. Nejen z Rodinova díla, ale i života. On taky Rodin byl velký prasák a jeho životní román - no prostě román - to víš, že je to zajímalo. Několik jeho věcí vlastní Národní galerie v Praze. Posluchači konstatovali, že k sochám zejména výklad být musí, a hlavně k tomu poznat autora.

Po porážce Francie 1870 se všechno začalo obrovskou rychlostí vyvíjet a uvolňovat, hlavně literatura a malířství. V sochařství od středověku vlastně skoro nic. Sochařství je velmi pomalé a drahé, vše se musí dobře uvážit. Mnohdy to trvá 10 - 20 let. No a jeden špatný tes majzlíkem může celé dílo zničit, zatímco obraz se přemaluje, kniha proškrtá, změní. Sochařství je odvážné, pro odvážného chlapa. Rodin byl v té době jediný, který se pustil do velkých "panáků" a ještě se propracoval ke zcela novému pojetí. Je dodnes světový. Tak.

Tleskali, šli jsme na pivo a pán (ten host) mi ruku políbil, že je unešen. Vypadalo to upřímně.

Setkání s knížkou si přes prázdniny dává tradiční pauzu. Zájemci, které baví číst či o čtení poslouchat, se sejdou až 24. září v 18.00 hodin ve Fox clubu nad tématem Jan Werich v literatuře i na scéně.