Bulletin Okno do neziskového sektoru

06.11.2011 10:35

 

Bulletin OKNO 11 12 2011-1

Vážení čtenáři,
listopadové a prosincové dvojčíslo bulletinu OKNO začíná úvodníkem náměstkyně primátora města Olomouce Evy Machové. Dále je na první straně článek o udělování ceny Společnosti přátelské rodině, vyhlášené Sítí mateřských center ČR.
Na straně 2 a 3 jsou pozvánky na akce a semináře od Amélie, Nadačního fondu, Tyflocentra, UNO a informace o posunu termínu zahájení vzdělávání v sociálně-právní oblasti v Přerově.
Na straně 4 je pozvánka na seminář Komunitní služby a péče o ohrožené děti v Olomouci a nabídka dobrovolnické výpomoci od skautek z Belgie.
Na straně 5 je zpráva o realizaci rekondičního pobytu Rosky Olomouc v Bystřici p.Hostýnem.

Na straně 6 je křížovka, tentokráte s tajenkou Jakoba Burckharta a informace o připravovaných aktivitách O.s. Malá liška z Olomouce.

Na straně 7 je pozvánka na IX.adventní koncert O.s. Pamatováček a informace o vyhlášení dobrovolnické ceny GOAL, společně s Olomouckým krajem a regionem GRADD z Kentucky ve Spojených státech amerických. Pokračujeme článkem o mezinárodní návštěvě členů O.s. Malé lišky ve Švábsku. 
Na straně 8 je informace z Hanáckého farmářského trhu v Olomouci, kde proběhlo druhé Olomoucké dýňobraní a také z Hanáckého farmářského trhu v Litovli.

Uzávěrka dalšího vydání je 10. prosince 2011, neváhejte a zašlete svůj příspěvek nebo pozvánku na vámi pořádanou akci v měsících leden a únor 2012.

Zdeněk Beil, odpovědný redaktor bulletinu OKNO