Červen 2021 s Malou liškou

20.05.2021 20:14

Po rozvolnění vládních opatření proti epidemii čínského koronaviru znovu naskakujeme na hřiště a začínáme v povolených mezích pořádat spolkové akce pro členy i veřejnost. Pojďte si s námi užít zbytek jara a těšit se z toho, jak je lépe a lépe! Akce budeme postupně doplňovat...

 

Čtvrtek 3. června :: HUDEBNÍ PODVEČER Muzicírování u parku, aneb Nějak to dopadne

17.00 | Michalské schody, ul. Na Hradě u chrámu sv. Michala

Pokud na něco hrajete, vezměte to s sebou a předveďte se! Pokud ne, přijďte si poslechnout a přidat se ke kytaře a dalším nástrojům v příjemném prostředí Michalských schodů, vstupu do olomouckých parků. Nic neplánujeme, nějak to dopadne. Zároveň je to ideální příležitost hudbou oslavit náš blížící se svátek, Den pro přírodu.

Zvou Květoš Janošík a Hynek Pečinka. Vstup volný. Doporučujeme s sebou občerstvení a něco pod zadek. ZA VĚTRU ČI DEŠTĚ SE AKCE NEKONÁ!

 

Sobota 5. června :: CYKLOVÝLET Na kole okolo Drahanovic

Cyklojízdou za Černou věží, barokní sýpkou, menhirem, zahradní železnicí i zvířecí farmou oslavíme svůj svátek, Den pro přírodu

9.00 │ sraz u restaurace Rigani (Letců 36) na konečné tramvaje v Neředíně

Na kolech se projedeme z Olomouce do hanácké obce Drahanovice a jejího okolí, kde je toho spousta k vidění. Ojedinělý pozůstatek gotické tvrze Černá věž, barokní sýpka ze 14. století, zahradní železnice či menhir nad místní částí Ludéřov, postavený zájemci o historii Keltů (mj. z řad našich současných členů). Putování zakončíme návštěvou zvířat v ludéřovské Naší malé farmě, kde bude i možnost opékání přivezené uzeniny. Dohromady ujedeme něco přes 30 km.

Na akci je potřeba se přihlásit kvůli zajištění vstupů do 31. 5. 2021 včetně na e-mail salavka@seznam.cz. Akci vedou Hana Hulíková a Helena Polášková. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč. V případě nepřízně počasí – chladno a déšť – se akce nekoná.

 

Úterý 15. června :: PRO ČLENY Posed - členské známky

18.00 │ Klub pro seniory, Pavelčákova 21 (vchod ze strany Vodních kasáren)

Vlastně první příležitost pro naše členy podívat se pod střechu našeho nového působiště. Klub v Pavelčákově ulici byl sice otevřen už v říjnu, ale zlý čínský virus ho hned zase zavřel, ještě než jsme stihli v klubu cokoli uspořádat. Nyní můžete přijít posedět (proto Posed) do společnosti Lišek a Lišáků, zjistit, jak se aktuálně máme, a k tomu obdržet letošní členské známky a kdo nemá, i průkazy.

 

Sobota 26. června :: TURISTIKA Ze Žamberka do Vamberka

7.00 │ sraz vlevo v hale vlakového nádraží Olomouc hl. n. (odjezd vlaku LE v 7.18 směr Ústí nad Orlicí)

Z východočeského Žamberka - se židovským hřbitovem – půjdeme přes rodný dům Prokopa Diviše a Tyršovu rozhlednu přírodním parkem přes několik vyhlídek podél toku Divoké Orlice do Vamberka, města krajky. Trasa: mapy.cz/s/copamesego (17 km; 5 hod. chůze + přestávky k tomu). Do Olomouce přijedeme do 19.00 hod.

S sebou občerstvení na celý den a dobré turistické boty. Jízdné si hradí každý sám, účastníci si raději dost předem koupí lístek na LeoExpress Olomouc – Ústí n. Orlicí s odjezdem v 7.18. Organizátoři už je pro sebe mají už teď. :-)

Akci vedou Hynek Pečinka a Marta P. Perůtková. Příspěvek na akci: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

 

Úterý 29. června :: MUZICÍROVÁNÍ V PARKU: Sejdeme se pod věží (a nějak to dopadne)

17.00 | Michalský výpad, pod Michalskými schody do Bezručových sadů

Po vydařené zkušenosti ze začátku června druhý pokus o totéž! A jen pár metrů níže od původního místa.

Pokud na něco hrajete, vezměte to s sebou a předveďte se! Pokud ne, přijďte si poslechnout a přidat se ke kytaře a dalším nástrojům v příjemném prostředí Michalského výpadu, u hradeb mezi dvěma věžemi. Nic neplánujeme, nějak to dopadne.

Zvou Květoš Janošík a Hynek Pečinka. Vstup volný. Doporučujeme s sebou občerstvení a něco pod zadek. ZA VĚTRU ČI DEŠTĚ SE AKCE NEKONÁ!

Podmínky účasti na spolkových akcích s účinností od 8. 6. 2021

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 6. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN

Podmínky pro pořádání hromadných akcí

Podle čl. I odst. 13 se  stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové (…) a jim podobné akce a jiná shromáždění, (…) ochutnávky a oslavy, tak, že je

 • ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob
 • nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech:
  • na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v čl. I odst. 16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat;
  • organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle čl. I odst. 16 prokázat;
  • v případě, že osoba splnění podmínek podle čl. I odst. 16 neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci.

 

Podmínky pro účast osob na hromadných akcích

Podle čl. I odst. 16 tohoto mimořádného opatření se stanoví následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 • osoba absolvovala
  • nejdéle před 7 dny negativní RT-PCR vyšetření na přítomnost viru,
  • nejdéle před 72 hodinami negativní POC test na přítomnost viru,
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • v případě dvoudávkového schématu od aplikace první dávky očkovací látky nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • v případě dvoudávkového schématu od aplikace první dávky očkovací látky nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • v případě jednodávkového schématu od aplikace dávky očkovací látky nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na přítomnost viru, který je určen k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami negativní test na stanovení přítomnosti viru; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami negativní test na stanovení přítomnosti viru; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Odkaz na úplné znění mimořádného opatření MZd – zde.

 

Následky nesplnění povinností uložených mimořádným opatřením

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se může tím, že nesplní povinnost uloženou tímto mimořádným opatřením, dopustit přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Za přestupek může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví uložit takové osobě pokutu až do výše 3 000 000 Kč.