Červnové Úterní procházky vedly do Nezamyslic, Jeseníku a Hrdibořic. Tam mířila celkově dvacátá z nich.

30.06.2022 17:42

Úterní procházky jsou náš příjemný projekt pro starší a pokročilé, kteří už nemusejí do práce. Proto se můžou sejít dvakrát třikrát za měsíc v úterý ráno na nádraží a společně vyrazit na nenáročný výlet, vždy ale se zajímavou náplní. V červnu proběhly tři Úterní procházky, vedla je Helena Polášková a jednu i Marie Miklasová.

 

Úterní procházka 14. června: Neplánovaně do Nezamyslic

Určitě znáte film Bylo nás pět. I nás se sešlo pět žen a těšily jsme se na procházku okolo Chropyně. Malá liška plánuje a České dráhy mění naše plány. Cestu jsem naplánovala s přestupem Nezamyslicích, abychom poznaly náš kraj. A tady se vše změnio, do Nezamyslic jsme přijely s velkým zpožděním a přípoj na nás nečekal. Nezbylo nám než prozkoumat městys. Nejprve jsme došly ke kapli Panny Marie, ke kostelu sv. Václava a k zámku, který slouží k sociální péče. Po občerstvení v místním hostinci jsme pokračovaly směrem k Mořicím.

Lokální biocentrum Mokroš byl náš další cíl. Ojedinělý uměle vytvořený mokřad uprostřed zemědělské krajiny. Od roku 2004 slouží návštěvníkům k pozorování přirozeného vývoje zamokřené louky s tůní a lužního lesa. Je možné zde spatřit i několik ohrožených druhů rostlin a živočichů. Naučná stezka prochází přes vodní plochu po povalovém chodníku. Kouzelné místo, kde jsme slyšely kvákat žáby, zpívat ptáky a dokonce jsme pozorovaly nutrie. Procházkou jsme došly do Mořic kde je zajímavý kostel sv. Martina, zámek a obec je krásně upravená. Jely jsme buskem a vláčkem domů. Tato neplánovaná procházka okolo Nezamyslic se mi moc líbila a doufám, že i holky byly spokojené. Už teď se těším na Chropyni a vím, že pojedu přímým vlakem...

Fotky z této Úterní procházky jsou zde.

 

Úterní procházka 21. června: Lázně Jeseník

Veselá parta šesti dam vyrazila vlakem směr Lipová lázně. Cestou jsme pozorovaly běžící krajinu, když nás za Libinou mile překvapila nová turistka, hledající Malou lišku. Po výstupu jsme s radostí vyrazily po modré značce do kopce horskou krajinou a začaly vdechovat úžasný horský vzduch. Podařilo se nám zahájit houbařskou sezónu nálezem krásného hříbka kováře. Pozorovaly jsme místní květenu a spoustu motýlů a dorazily k pramenu Loiseinu, kde všechny dámy ochutnaly chladnou vodu. Na výhledech jsme určovaly vrcholy Jeseníků a hleděly na nejvyšší Praděd. Svačinku nám zpestřily lesní jahody a pramenitá voda z dalších pramenů. Narazily jsme na metrovou rostlinu rulík zlomocný, a aby toho nebylo málo, v trávě u cesty spala stočena zmije obecná. Opatrně pofotíme a šup k dalšímu pramenu sv. Kryštofa s památným Skyvarovým dubem. Naučnou stezkou Schroth-Prissnitz jsme došli k lázeňské restauraci, kde jsme obědvaly s pohledem na Praděd. Zbývající hodinu jsme procházely lázeňské chodníky a stihly vyzkoušet otáčivé lavičky před hlavním pavilonem. Už teď víme že 2.8.2022 přijedeme projít celý park a ochutnat dalších prameny. Cesta domů vesele uběhla, protože jsme pátrali, jaké rostliny jsme potkaly, i když bylo slyšet kvílení brzd semerinku.

Fotky z této Úterní procházky jsou zde.

 

Úterní procházka 28. června: Hrdibořice

Čas neskutečně letí. Ano, poslední Úterní procházka v tomto pololetí a zároveň dvacátá v pořadí. Když jsem vymyslela Úterní procházky, tak mě ani ve snu nenapadlo, že budou mít takový úspěch. Ale nejprve se vrátím k té poslední.

NPP Hrdibořické rybníky, dva rybníky a několik jezírek vzniklo v těchto místech po těžbě rašeliny. Na posledním místě v ČR zde roste matizna bahenní a v odvodňovacím příkopu také potočnice drobnolistá. Hnízdí zde mnoho druhů vodního ptactva. Krásné místo, divoká příroda, a to doslova. Prodíraly jsme se trávou a kopřivami, ale úžasná příroda za to stála. Pozorovaly jsme labutí rodinku, vážku červenou, saranče obecné, jak „chodí“ po vodě, saranče zlatavé, jak skáče z trávy na trávu, různé druhy šneků... Bylo toho na pozorování dost a dost.

Na poli jsme viděly lesknici kanárskou, zajímavou rostlinu, kterou možná za pár roků budeme běžně konzumovat. Pokračovaly jsme do vedlejší vesnice Štětovice a na Zlaté farmě si pochutnaly na kávičce a malém občerstvení.

Fotky z této Úterní procházky jsou zde.

A teď bych se vrátila k malé rekapitulaci a trošce čísel: Od počátku na podzim 2021 se uskutečnilo 20 vycházek, na které přišlo celkem 53 zájemců, někteří vícekrát, takže celková účast je 137 lidí, průměr je 6,95 člověka na procházku (já se nepočítám). Co myslíte, je to dost, nebo ne? Nejúspěšnější účastník byl na 11 vycházkách. Každá vycházka měla své kouzlo a úžasnou atmosféru. Je namístě poděkovat všem, co si našli čas a chuť, přišli a společně jsme objevili kus naši krásné zemičky, hlavně to blízké, které je krásné.

Helena Polášková, organizátorka Úterních procházek