Česko-německé Velikonoce v zemi syslů

28.04.2011 18:36

Letos připadly Velikonoce až na konec dubna, tedy na dobu, kdy už se všechno nalévá a pučí anebo aspoň vylézá z děr a úkrytů. Navíc bývá kolem svátků delší volno, a tak právě 21. – 25. dubna proběhl v Českém krasu nedaleko Berouna již třetí ročník česko-německého setkání mládeže s názvem „Winds of Change“. Stejně jako ročníky minulé měly i tuto akci na svědomí mladí přátelé přírody z obou zemí, konkrétně Duha Velká Medvědice a NFJ Württemberg z jihu Německa. Zemi syslů, tedy Český kras, ale i sebe poznávali ze všech stránek. Akci uspořádali ve spolupráci s klubem přátel přírody Malá liška.

Děti, mládež i dospělí z obou zemí dostali už potřetí možnost poznat nové kamarády a vidět znovu ty staré a společně s nimi se dozvědět zase něco nového o životě v sousední zemi, o zvycích a také typické kuchyni. Na akci Winds of Change, která i letos zůstala nedaleko Prahy (v obci Železná), se potkalo 30 účastníků a společně aktivně absolvovali pestrý program. Ten byl namíchán z výletů do okolí, a to jak pěších, tak za použití autobusu či aut, z programu u základny či společných večerů nebo prostě relaxu, který snad každý čas od času potřebuje.

Mezi nejoblíbenější části programu patřily návštěva sklárny, vyjížďka na koních, výlet do Prahy, na zatopené lomy kolem Mořiny, exkurze za medvědy do Berouna nebo do Koněprus a hrady Žebrák a Točník. Zapomenout nelze ani mezinárodní večer či závěrečné barbecue. Účast na veškerém programu byla vždy dobrovolná, ale i tak nikdo nezůstával stranou a všude bylo plno.

Účastníci z Česka i Německa spolu strávili pět dnů plných úžasné atmosféry, kterou dotvářelo bydlení v areálu bývalého parního mlýna s pilou. Poznali kus středních Čech a získali nové zkušenosti ze spolužití s lidmi z jiného národa včetně ochutnávky tradičních kuchyňských specialit. Měli příležitost potkat se se starými známými a získat nové kamarády, což je jeden z principů mezinárodních výměn mládeže. Jak česká, tak i německá skupina už se těší na další setkání, které proběhne na jihu Německa v oblasti Schwäbisch Alb v září 2011.

Fotky z akce jsou zde.

  

Kdo je Duha Velká Medvědice?

Originální spolek fajn lidí, který připravuje duhově barevné programy pro aktivní volný čas dětí a mládeže - jednodenní či víkendové akce v přírodě, doma i ve světě zaměřené na turistiku, sporty a hry, amatérskou kulturu a mezinárodní výměny mládeže. Získáte s námi netradiční a silné zážitky.

Duha Velká Medvědice – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi