Change of Winds: všechny chutě Švábska v pěti dnech

09.10.2011 19:33

Tradiční spolupráce mladých přátel přírody z jihu Německa a středu Moravy opět přinesla akci s mnoha různorodými dojmy. Pět dní strávených na konci září v neobvyklém švábském kraji umožnilo účastníkům vnímat místní přírodu a lidi všemi smysly. Účastníci prožili půlden na biofarmě, upekli si tradičním postupem vlastní slaný kynutý koláč, při návštěvě přečerpávací vodní elektrárny se seznámili s alternativními zdroji energie a ponořili se do umělé krajiny bývalého vojenského prostoru. Nechyběl celodenní výlet po stopách švábské geologické historie ani procházka současným městem.

Tento pestrý program uspořádaly sdružení dětí a mládeže Duha Velká Medvědice a partnerský klub přátel přírody Malá liška společně se skupinou německých Přátel přírody z Metzingenu (spolková země Bádensko-Württembersko). Jako základna sloužil Falkenberg, zařízení německých hostitelů, které najdete nedaleko městečka Metzingen. Cílem projektu „Winds of Change/Change of Winds), na kterém se čeští a němečtí mladí Přátelé přírody už tři roky podílejí, je zjistit, zda jsou naši sousedé opravdu tak jiní, jak se někdy tvrdí, anebo ne, jak se taky někdy tvrdí. Program zářijového pětidenního setkání měl spojovací téma trvale udržitelný život. Co můžeme ve svém životě změnit a co dělat jinak, abychom za sebou nechávali co nejmenší spoušť? A stojí vůbec za to chovat se šetrně k přírodě?

Účastníci poznali zajímavé možnosti šetrného využití přírodních zdrojů a krajiny ovlivňované člověkem a také způsoby ohleduplné péče o hospodářská zvířata a smysluplného zapojování handicapovaných do pracovních aktivit. Po výletech a exkurzích účastníci z Německa i Česka využívali příležitost lépe se seznámit a popovídat si napříč národy nejen o sobě a o společných zážitcích z každého dne, ale probrat hlouběji i dojmy a názory a předat si zkušenosti na téma trvale udržitelný rozvoj v praxi. Závěrečné hodnocení účastníků ukázalo, že se organizátorům povedlo překonat očekávání. Už během akce bylo jasné, že se znovu uvidíme, prostě chceme a musíme, když nám to tak hezky vyšlo.

Fotky z objektivů hned několika fotografů najdete tady