Chcete na výlet? Objevujte okolí Olomouce, lákají Přátelé přírody

23.04.2014 17:56

Olomouc – Krátké výlety, které pomohou objevovat přírodní krásy přímo za humny města, chce na­bídnout olomoucké veřejnosti zdejší klub přátel přírody Malá liška. V polovině května odstartuje projekt s názvem Do přírody za městem. Ten má za cíl zmapovat možnosti vytvoření krátkých a nenáročných turistických tras, které by Olomou­čany i návštěvníky města zavedly do přírody hned za hranicemi hanácké metropole.

"V současnosti zde totiž neexistuje síť příměstských tras pro půldenní či kratší výlety rodin s dětmi, senio­rů nebo skupin mladých lidí. Přitom má město urbanisticky zajímavé okrajové části se zajímavou historií, neboť jde o dřívější samostatné obce či města. Na ně navazují biotopy předměstské přírody včetně napří­klad významných přírodních pa­mátek a památných stromů," uvedl Hynek Pečinka z klubu Malá liška. Přátelé přírody chtějí využít faktu, že město disponuje velmi hustou sítí městské hromadné dopravy co do pokrytí území, ale i intervalů jed­notlivých linek. Projekt finančně podpořilo Statu­tární město Olomouc.

NA VÝLET ZA MĚSTO. V Olomouci-Černovíře lze obdivovat sloup Nejsvětější Trojice z 18. stol.Olomoučtí Přátelé přírody se do­mnívají, že stojí za to umožnit zá­jemcům o nenáročnou turistiku a aktivní trávení volného času, aby se na vlastní oči seznámili s podobou a historií olomouckých předměstí a s přírodou, která na ně navazuje. Projekt rovněž zvyšuje povědomí o městské hromadné dopravě jako prostředku, kterým se občané měs­ta i turisté odjinud mohou dostat do přírody pohodlně, rychle a s vý­razně nižším dopadem na životní prostředí.

Z každé konečné zastávky městské linky, kde je to reálné, by tak měla vést trasa – ne nutně značená, která zájemce seznámí jednak s historií lokality, ale také s navazující pří­rodou. "Vznikne i speciální web a brožura s těmito trasami. Na každé konečné zastávce, tedy východišti trasy, by měla být umístěna tabule označující hlavní body trasy s QR kódem pro „chytré mobily“ a se souřadnicemi pro GPS navigace," popsal Hynek Pečinka.

Příkladem jedné takové výletní trasy by mohla být cesta z konečné autobusu číslo 17 v Nemilanech po prohlídce místních drobných pa­mětihodností přes fort č. IX až do lokality Zadní díly ve Slavoníně.

Samotnou realizaci projektu, jehož první částí je zmapování podmí­nek na každé konečné MHD co do vhodnosti a zajímavosti turistické trasy, která by zde vznikla, mají na starost členové klubu Malá liška, ale také dobrovolníci z řad studen­tů Univerzity Palackého i veřejnos­ti. "Uvítáme zapojení členů komisí městských částí a dalších zájemců o historii a přírodu města," doplnil Pečinka.

Finanční podpora z rozpočtu Sta­tutárního města Olomouce umož­ní, aby byl projekt realizován v co největším rozsahu. 

Zdroj: Bulletin UNO 3/2014