Členský příspěvek lze platit do 25. března

01.02.2018 13:20

Přátelé, kamarádi!

Naše rada na svém posledním jednání rozhodla, že v letošním roce zachováme výši členského příspěvku takovou jako loni. Pokud chcete pokračovat ve členství v našem spolku, uhraďte v termínu do 25. března 2018 nejméně 150 Kč/člen. V případě, že je členem i dítě mladší 18 let, jehož oba rodiče (osoby ho vychovávající) jsou členy spolku, nemusí už toto dítě platit členský příspěvek.
 
Zaplatit můžete 
  • na náš účet u Fio Banky č. 2000220088/2010, variabilní symbol 2018100. Pokud platíte hromadně za více členů, uveďte do poznámky pro příjemce jejich jména.
  • hotově na našich akcích oproti potvrzení. Ve vlastním zájmu ho vyžadujte, ať můžete případně později platbu prokázat.
Členské známky budeme rozdávat, jakmile je obdržíme od hlavního spolku.