Do přírody ve městě aneb přes Holický les až do Ameriky

13.11.2014 20:03

V sobotu 8. listopadu se i přes nepřízeň počasí sešla desetičlenná skupinka z řad členů klubu Malá liška i veřejnosti, aby se v rámci příjemné procházky dozvěděla něco o historických i přírodních zajímavostech olomoucké čtvrti Holice a jejího bezprostředního okolí. Provázení se ujala paní Ivana Kalodová.

Procházka započala v samém srdci Holice – na návsi Svobody, která po roce 2000 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Působila moderně, úpravně a mohla se pochlubit i dostatkem zelených ploch. Nešlo si nevšimnout kostela sv. Urbana, který je její dominantou, dalšími památkami, které jsme si mohli prohlédnout, byly socha Františka Palackého a socha sv. Floriána. 

Ulicí Partyzánskou, lemovanou rodinnými domky, jsme opustili městskou zástavbu a po částečně zpevněné cestě, která nás v dalším putování neodradila ani svou přeměnou na klasickou polní cestu pokrytou z důvodu deště blátivým povrchem, jsme došli až k okraji vznikajícího Holického lesa. Zde nás naše průvodkyně seznámila s projektem této budoucí sportovně-rekreační zóny města, k čemuž byla jakožto předsedkyně Sdružení pro Holický les osobou skutečně nejpovolanější. Nadšeně vyprávěla o tom, jak se po dlouhých útrapách podařilo jako protiváha k průmyslové zóně i nedalekým skladovacím komplexům obchodních řetězců vytvořit zatravněnou plochu a vysadit na ní přes 70 tisíc listnatých stromů lužního lesa, jako jsou duby, buky, olše či lípy. Celkový rozsah Holického lesa má být 100 ha, což je přibližně dvakrát více než rozloha všech olomouckých parků dohromady, a Olomoučanům mají být v budoucnu kromě nemalého kousku přírody k dispozici například i cyklo- a inline stezky pro aktivnější trávení volného času. Prozatím jsme se museli spokojit s procházkou mezi jednotlivými oplocenkami, kterými jsou malé stromky chráněny. Došli jsme až ke kříži z 19. století, který se podařilo nechat zrestaurovat a následně umístit v prostoru Holického lesa poblíž ulice Šlechtitelů. 

Další cesta nás zavedla na okraj rozlehlého pásu stromů a keřů, který zde zbyl jako památka na činnost bývalého státního podniku SEMPRA. Bylo tu možno spatřit i stříbrný smrk a mají se tu nacházet i další okrasné či méně známé druhy dřevin. Přesto zde vždy neležel jen hezký kousek přírody, ale dlouhou dobu i černá skládka se 46 tunami odpadu, která byla nakonec odklizena v rámci jarního úklidu Holického lesa v roce 2012. 

Po překročení hlavní cesty spojující olomoucké čtvrti Nové Sady a Holice jsme si prohlédli přilehlou oblast několika rybníčků, které se i dnes, stejně jako v minulosti, využívají k rybaření. Navazující polní cesta nás následně přivedla až k rekreačnímu areálu Amerika, který je soustavou několika malých jezírek s mnohostranným využitím. Místo, kde dříve stával Fort č. VII jakožto součást olomouckého opevnění dnes slouží sportovnímu rybolovu, koupání či v zimě bruslení a nachází se zde také dětské hřiště a v sezónu otevřená hospůdka. Poté jsme se již propletli mezi rodinnými domky čtvrti Holice zpět na náves Svobody, kde poznávání jihovýchodní části našeho města a jeho okolí skončilo.

Procházka Holicí a přírodou na dohled města Olomouce se zajímavým a poutavým výkladem přítomné zaujala a členům klubu Malá liška i veřejnosti se tím současně představila jedna z tras našeho projektu „Do přírody ve městě“, který si klade za cíl mimo jiné nabídnout všem věkovým skupinám příjemné trávení volného času i ve chvílích, kdy není dostatek času na celodenní výlet do vzdálenějších míst.

Fotky z výletu jsou zde.

Zdeněk Šupina