Dobrovolníci z Olomouckého kraje se dočkali ocenění

13.12.2011 20:26

 

V pondělí 12. prosince bylo Regionální centrum Olomouc svědkem dvou významných akcí, kterými se v Olomouckém kraji završil letošní Evropský rok dobrovolnictví a současně oslavil Mezinárodní den dobrovolníků, který připadá na 5. prosinec.

Olomoucký kraj ve spolupráci s Maltézskou pomocí, o. p. s. zorganizoval Konferenci o dobrovolnictví v sociálních službách, na které vystoupili kromě zástupců jednotlivých organizací, které se věnují dobrovolnickým aktivitám, také Ing. Hana Frýdlová z Ministerstva vnitra, které dobrovolnické aktivity v ČR zaštiťuje, a rovněž Doc. Tatiana Matulayová jako host ze Slovenska.

Odpoledne v návaznosti na Konferenci proběhlo předávání Ceny Křesadlo, ocenění pro „obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Rozhodnutí uspořádat i v Olomouckém kraji tento již v mnoha regionech ČR tradiční způsob ocenění dobrovolníků, který garantuje Hestia, o.s.,  se zrodilo v Dobrovolnické sekci Unie nestátních neziskových organizací a v roce 2011 byla pověřena organizací nominací a ocenění o. p. s. Maltézská pomoc.

Během října mohla široká veřejnost nominovat kandidáty k ocenění v následujících kategoriích: sociální služby, zdravotnictví, ochrana životního prostředí, humanitární pomoc a rozvojové projekty, dobrovolní hasiči a oblast děti, mládež a volnočasové aktivity. Celkem se sešlo 42 nominací, ze kterých nezávislá komise vybrala 8 dobrovolníků na ocenění Křesadlem.

Odpolední slavností provázel známý moderátor Petr Šiška, dobrovolníkům a všem vzácným hostům zazpívala Markéta Konvičková a zahrál Olomoucký studentský orchestr Konzervatoře evangelické akademie.

Cenu Křesadlo, která se v Olomouckém kraji uděluje letos vůbec poprvé, získali dobrovolníci v následujících kategoriích:

  • v kategorii „sociální služby“: Ing. Václav Ságl, Libuše Fridrichová, Mgr. Drahomír Ševčík
  • v kategorii „děti, mládež, volnočasové aktivity“: Milena Šinoglová, Bc. Jana Vlčková
  • v kategorii „zdravotnická oblast“: PhDr. Ludmila Nováčková
  • v kategorii „ochrana životního prostředí“: Ivana Kalodová
  • v kategorii „dobrovolní hasiči“: Vlasta Švubová

Zároveň byli vybráni tři z oceněných dobrovolníků - Jana Vlčková, Drahomír Ševčík a Vlasta Švubová, kterým byla udělena další cena, cena Olomouckého kraje GOAL s týdenním pobytem v USA spojeným s výměnou zkušeností z dobrovolnictví, a to v partnerském regionu Green River v Kentucky.

Michal Umlauf, Maltézská pomoc, o. p. s.

Za klub Malá liška se konference a následného slavnosti k udělování Křesadla účastnili Hynek Pečinka (vpravo vzadu) a Zdeněk Beil (vlevo vepředu). Ten byl v pozici místopředsedy UNO i jedním z udělovatelů ceny.