Ekologické dny Olomouc: co jsme pro vás vybrali?

27.04.2012 10:18

O posledním dubnovém víkendu proběhnou již tradiční Ekologické dny Olomouc (EDO). EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravidelně každý rok na přelomu dubna a května v Olomouci. Poprvé se uskutečnily v roce 1990. Ekologické dny Olomouc se postupně zařadily mezi nejvýznamnější akce pro širokou veřejnost propagující ochranu přírody v ČR (společně s Týká se to také tebe Uherské Hradiště a Ekofilmem). Za poměrně malých finančních nákladů vznikla rozsáhlá aktivita s širokou škálou programů a s vlivem na značný počet lidí (v posledních letech je to vždy přes 20 000 účastníků). Je potěšitelné, že si EDO již získaly své návštěvníky ze všech koutů ČR (i Slovenska).

EDO připravují pracovníci Centra ekologických aktivit Sluňákov, ale podstatnou dobrovolnou pomoc poskytují členové dobrovolnického centra Sluňákov, bez kterých by akce nebyly uskutečnitelné. EDO se účastní stále více nevládních organizací a celá řada z nich spolupracuje přímo na realizaci programu EDO.

Z bohatého programu doporučuji členům a příznivcům klubu Malá liška následující akce:

sobota, 28. dubna 2012  10.00
Cyril Höschl: Logika vědeckého zkoumání
Přehled kouzel, smyslových klamů a selhání odhadu pravděpodobnosti a hodnot při rozhodovacím procesu s následným nastíněním postupů, jakými se věda snaží 

sobota, 28. dubna 2012  13.30
Jan Keller: Jak zatočit s parazity. K vývoji společnosti vzdělání.
Stav a perspektivy tzv. společnosti vzdělání. Zamyšlení nad úlohou absolventů vysokých škol ve společnosti, kde finanční kapitál přechází od podpory výroby k pojištění mimopracovních aspektů života obyvatelstva.

sobota, 28. dubna 2012  15.00
Pavel Barša: Sbohem postkomunismu
V minulém roce byly otřeseny tři konsensuální předpoklady postkomunistické éry, které odrážely vítězství Západu ve studené válce.

neděle, 29. dubna 2012  14.00
Ilona Švihlíková: Alternativní cesty z krize
Systémový charakter současné krize, selhání tradičních "reformistických" politik a od toho odvisející alternativní řešení, která zahrnují postupný přechod do jiného systému a tedy podporu a rozvíjení tzv. ostrůvků pozitivní deviace.

neděle, 29. dubna 2012  15.30
Tereza Stöckelová: Proti přirozenosti
Nejrůznější krize i „krize“ současného světa vyvolávají potřebu najít přirozený základ, na kterém by bylo možné postavit řešení a alternativu.

neděle, 29. dubna 2012  17.00
Tomáš Sedláček: Singularity kapitalismu
Má i kapitalismus, podobně jako fyzika, prostory, které nelze zkoumat a kde veškerá pravidla kolabují? Smí být ekonomie mystická? Smí být přesná? Smí simulovat jistotu?

 

Více najdete na https://www.slunakov.cz/index.php?1-0930x930

Přeji všem slunečný víkend

Zdeněk Beil