I letos pomůžeme uklidit Česko. Pojďte s námi čistit břehy Moravy na Nových Sadech!

02.09.2021 21:02

Na sobotu 18. září 2021 se chystá hlavní podzimní termín dobrovolnických úklidových akcí u příležitosti celosvětové akce World Cleanup Day. Národní koordinátoři akce ze spolku Ukliďme Česko proto vyzývají veřejnost k aktivnímu zapojení do úklidu. Letos proběhne již čtvrtý ročník této největší dobrovolnické akce na světě. Od roku 2018, kdy proběhl první celosvětový úklid, se do úklidů zapojilo celkem 50 miliónů dobrovolníků ze 180 zemí světa, kterým se podařilo z přírody odstranit na 280 tisíc tun odpadů.

Už potřetí se do dobrovolnického uklízení zapojí i olomoučtí členové spolku Přátelé přírody, z. s., z místní skupiny Malá liška. Zvou své členy, příznivce i širokou veřejnost, aby pomohli přírodě uvnitř města Olomouce, v městské části Nové Sady, a zbavili ji toho, co někdo jiný odhodil. "V roce 2019 jsme uklízeli na Tabulovém vrchu a loni břehy Moravy během procházky z Nových Sadů na Lazce. Rádi jsme se zapojili do kampaně Ukliďme Česko a zároveň jsme tak oslavili Světové dny Přátel přírody, které připadají na polovinu září. Letos si to plánujeme zopakovat a vy můžete s námi!" zve za organizátory předseda Malé lišky Hynek Pečinka.

 

Sobota 18. září :: UKLIĎME ČESKO Úklid břehů Moravy na Nových Sadech

10.00 │ sraz na mostu přes Moravu, Nové Sady – ul. U Dětského domova

Už tradičně se připojujeme i my ke kampani Ukliďme Česko. Úklidem toho, co jiní pohodili, pomůžeme přírodě na březích řeky Moravy v katastru Nových Sadů. Oslavíme tak zároveň i Světové dny Přátel přírody. Budeme uklízet po obou stranách řeky od mostu u „kojeňáku“ směrem k Velkomoravské a případně i dál. Hlaste se nejpozději do 16. 9. včetně na fox@malaliska.cz. Po ukončení úklidu vyhodnocení akce v restauraci Bohemia. Akci pořádají Marta P. Perůtková a Hynek Pečinka.