Jak jsme se na hanácké placce setkali s jarem

02.04.2015 07:51

V sobotu 28. března se v ranních hodinách skupinka dvanácti liščích členů a příznivců vydala za poznáním přírodních krás v okolí Grygova a Velkého Týnce. Výlet vedl Zdeněk Šupina, který podává následující zprávu:

Regionální vlak nás zanechal v Grygově, vesničce za Olomoucí, kde kdysi bývala vápenka. A právě objevováním pozůstatků starých vápencových lomů začalo naše putování. Blátivou polní cestu jsme nechali stranou a raději oklikou se vydali k lokalitě Bílé hlíny, přestože na otevřené planině jsme naopak byli sužováni nepříjemným větrem. Z důvodu výskytu vzácných rostlin a živočichů se tato rozlohou malá oblast i větší sousední Strejčkův lom těší pozornosti odborníků a v roce 1952 byly vyhlášeny přírodní památkou. Koniklec velkokvětý se zasloužil největší měrou na zařazení těchto chráněných území do evropského programu Natura 2000. I my jsme měli možnost obdivovat jeho nádherné fialkové květy.

Po velké hanácké svačině na krčmaňském gruntu jsme se vydali proti proudu potoku Loučka, který se vine po vrstevnici kolem zalesněného kopce Chlum. Se svými 344 m. n. m. je Chlum výrazným krajinným prvkem celého dalekého okolí. Podél líného potůčku cesta příjemně ubíhala a jen popadané břízy na svahu nad námi i pod námi byly připomínkou nedávného silného větru, který se prohnal jinak poklidnou oblastí. Kromě kmenů listnatých stromů zde byla i spousta jehličnanů, které barvou svého jehličí zastupovaly lesní zeleň. Ty z naší výpravy, co zde byli poprvé, potěšil dřevěný altán posazený u zadržovací vodní nádrže natolik, že jsme je nemohli od něj odtrhnout. 

Kolem okraje vesničky Přestavlky, části obce Tršice, jsme se po prudším stoupání dostali na nejvyšší bod celé naší trasy, odkud byl mezi poli pěkný výhled na Sv. Kopeček, horu Jedovou, vzdálené Oderské vrchy i vesničky rozkládající se pod nimi. Jen nedostatek slunečního svitu nás dělil od dokonalého kochání se nádhernou okolní krajinou. 

Pak už se před námi objevil majestátní památník obou světových válek na kopci Hradisko, který, ač o necelých padesát metrů nižší než kopec Chlum, je rovněž nepřehlédnutelnou dominantou celého okolí, z něhož má pozorovatel jako na dlani pod ním se rozkládající Velký Týnec i vzdálenější rozlehlou Olomouc s jejím historickým jádrem. Místo je jako stvořené pro nejrůznější setkání v přírodě. Nachází se zde i pamětní deska připomínající návštěvu prezidenta Masaryka. 

Po delší přestávce v týnecké restauraci, kde jsme dali odpočinout svým nohám, výprava zdárně prošla pěti kilometry otevřené ploché krajiny hanáckých polí, která byla narušena pouze zbytky olomouckého fortu V.A, až na holický Statek, kde jsme se zaslouženě posilnili dobrým jídlem a pitím.

Osmnáctikilometrová procházka byla pestrá a zajímavá a jistě se do pěkných míst chráněných oblastí i zalesněného Chlumu rádi vrátíme.  

Fotky z výletu najdete zde...