Květen 2021 s Malou liškou

18.05.2021 20:44

Po rozvolnění vládních opatření proti epidemii čínského koronaviru znovu naskakujeme na hřiště a začínáme v povolených mezích pořádat spolkové akce pro členy i veřejnost. Pojďte si s námi užít zbytek jara a těšit se z toho, jak je lépe a lépe!

 

Úterý 25. května :: DO PŘÍRODY VE MĚSTĚ Vycházka podél Hamerského náhonu

16.45 | sraz na zastávce busu č. 15 Bystrovany, škola (bus jede z hlavního nádraží v 16.34)

Zveme vás na vycházku, kam musíme vyrazit, "než to zaroste". V úterý 25. května v podvečer půjdeme podél Hamerského náhonu z Bystrovan na Nové Sady. Budeme se cestou co nejvíce držet podél toku (ten je zde: https://mapy.cz/s/nehenonobu). Trasa má asi 7 km, jsou potřeba turistické boty, protože částečně půjdeme přes pole. Z Nových Sadů vás odveze domů bus č. 14 nebo 16 anebo tramvaje č. 3, 5. Kdyby přes den silně pršelo, akce se nekoná.

Akci vede Hynek Pečinka. Členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

Co je Hamerský náhon a kde stával Hamerský mlýn neboli Měďárna? Hamerský náhon odvádí část vody z Bystřičky pod obcí Bystrovany a vrací ji do Moravy pod Novými Sady. Jde o umělý vodní tok, který se však postupem let zapojil do okolní krajiny a patří podle zákona mezi významné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu. U dnešního kruhového objezdu u Bystrovan, u silnice směrem na Přáslavice, stála ještě na konci 90. let 20. stol. budova bývalého obilního mlýna, který stál na Hamerském náhonu, který teče podél dnešní cesty Hamerská. Od druhé poloviny 16. stol. zde máme doložený měděný hamr. V r. 1808 se vedle kovářské živnosti v mlýně začalo mlít také obilí, postupně byl přestavěn i na mletí borku (duběnky), později zde byl i lis na olej a pila. V r. 1949 byl mlýn znárodněn a ten rok se zde mlelo obilí naposledy. Dnes už není po objektu mlýna ani památky.

 

Čtvrtek 27. května :: TVOŘÍME V PARKU Liščí kamínkování

Kdo nemaluje na kamínky, jako by nebyl. A Lišky přece nejsou béčka. Proto svolávám na čtvrtek 27. května 2021 v 17 hodin výtvarku v parku – ve Smetanových sadech u altánku u fontány. 

Přihlášení do 25. 5. do 20 hod. na e-mail lenocka@lutin.cz. Cena do 50 Kč, vyberu na místě. Těší se Lenočka.

Podmínky účasti na spolkových akcích s účinností od 24. 5. 2021

 

Vstup na spolkovou akci s účastí od 10 lidí výše: Pokud nejste do půl roku po nákaze covidem nebo 3 týdny po první dávce očkování, musíte se prokázat platným testem (nejdéle 72 hodin starým antigenním nebo nejdéle 7 dní starým PCR).

Ministerstvo zdravotnictví svými mimořádnými opatřeními omezuje spolkové a podobné akce konané ode dne 24. května 2021 do odvolání tak, že:

1. je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob, nebo

2. při dodržení následujících podmínek nejvýše 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.

 

Osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musejí prokázat, že splňují tyto podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

Osoby účastné akce po celou dobu akce musejí používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).