Květnová liščí kultura: pozitivní negativa a chvění nebeských výšin

01.06.2012 13:22

Kulurní sekce našeho klubu znamená hudební či jiná posezení (jako byl Cestovatelský večer: Argentina), výtvarné dílny trochu jinak a také cyklus Setkání s knížkou. O květnovém posezení jsme už informovali, teď zbývá představit, co se dělo na výtvarce a co v "literárním kroužku".

Ve čtvrtek 24. května uspořádaly Iveta a Míša Palkovičovy další výtvarnou dílnu, téma bylo "Batikování - negativní je pozitivní." V prostorách Domu dětí a mládeže na tř. 17. listopadu se potkala desítka účastníků a pomocí Sava se naučili jak si vyrobit originální tričko na léto. Tady jsou drobné ukázky.

  

A teď postřehy z Posezení s knížkou:

Květen se odkutálel a my knížkaři jsme si v úterý 29. května u Puškaře dopřáli téměř duchovní svátek. Někteří se omluvili, zato Kryštof a Zdeněk přivedli paní Ludmilu z jesenického Centra poznání a paní Libuši, vzdělanou dámu, která se se samozřejmostí ihned zapojovala. Diskuse vypukla brzy, již v průběhu prvního příspěvku. Kryštof, mírně civilizovaný lesů pán, nás vzal na na výlet do "vnitřních světů očištěných od všednosti a povinností". Smysl výletu nejlépe charakterizuje název NÁVRAT K OKOUZLENÍ - knihy THOMASE MOORA. Myslím, že všichni jsme se do této atmosféry ochotně vnesli a stačili myšlenky a citáty sledovat. Jeden z doplňujících uvedla Libuše: "Je důležité, aby materialistické obrazy přítomnosti nenašly místo v lidských srdcích, neboť lidé by byli v budoucnu vybaveni nejbrutálnějšími sklony zaměřenými pouze na fyzický svět...". Každý z nás připojil vlastní poznání, vyznání, doznání, potažmo přiznání. Jako obvykle jsme si, sice ve slušnosti, ale skákali do řeči. Výsledek na konzumačním lístku přitom vypadal jak plot vesnické zahrádky.

Následovala kniha zvláštního názvu MAKOM od VÁCLAVA CÍLKA. Slovní zásoba tohoto autora je odlišná, hutnější, lidštější, ale na výletě do "vnitřních světů" nás vedla dál. Na připomenutí pouze uvádím: "Zabili čas, parchanti!" nebo "Stírá se mi hranice mezi přáteli a kolegy".

Zdeněk, bádavý šachista, nás hodlal lehce vnést do svého zaměření s knihou ÚVOD DO ANTROPOSOFIE od Axela Burkarta. Tohle je tvrdý oříšek. Mnoho hůře pochopitelných pojmů. Sama jsem se nedávno zadrhla na pojmu "Prasaturn" a zcela jsem ztratila nit dalšího výkladu. Steineristé z nás dozajista nebudou.

Radek, snílek z přesvědčení, nám věnoval svoje okouzlení STAR WARS. Rovněž hlubokou orientaci v tomto světovém hnutí. Opravdu světovém, opravdu hnutí. Některým z nás se otevíraly oči. Mně taky, a proto Radka prosím, aby samostatným příspěvkem věc výstižněji a pochopitelněji přiblížil.

Hynek, sám největší lišák, přečetl úryvek z ČARODĚJOVA KLOBOUKU od finské spisovatelky TOVE JANSSONOVÉ. V lesích a myslích Severu pobývají spousty skřítků. Na první pohled dětská kniha obydlená Mumínky překvapila. Malí trollové, Mumínci si povídají, nejsou nijak jednotní, názory na jednoho z nich se plasticky mění každou větou. Nerozlišila jsem, zda to byly myšlenky přemoudřelých dětí nebo infantilních starců.

Dosud jsem se snažila být objektivní, prostě popsat průběh našeho setkání. Připomínám, že není lehké zachytit všechny příspěvky na papír a současně je naplno vnímat. Dovolím si trochu subjektivity. Však polemizujte se mnou, budu vděčná. Stále se víc potvrzuje, že každý z nás je individualita. Tentokrát jsme se svorně vznášeli nad zemí. Se srdcem na dlani jsem chtěla představit knihu MOJI MILÍ BRATŘI od HELENY ČAPKOVÉ. (Karel a Josef). Najednou mi to přišlo nepatřičné jako náhle přistát ze vzduchu na zem. Knihu jsem neuvedla a paní Čapkové jsem se v duchu hluboce omluvila. Myslela jsem na ty čtenáře, kteří mohou přijít příště a možná nelítají tak vysoko. Více vnímají pozemské souvislosti, fakta, lidi jací jsou, byli a patrně dlouho budou. Čtenáře, kteří nejsou tak zranění špatností a nevědomostí lidstva a nutností jeho celkové obrody. Radují se z toho, co existuje, skládají si pozemskou mozaiku. Přimlouvám se za ně, aby nás kdykoliv, beze studu, mohli obohatit.

 
ČTĚTE, VNÍMEJTE SVĚT NA NEBI I NA ZEMI A VŠECHNY BYTOSTI V NĚM!  A BDĚTE, AŤ JE LÍP!
 
Napsala teta Eva