Láká vás být členem Přátel přírody, skupiny Malá liška?

18.02.2012 15:05

Aktualizace 2022

Láká vás být členem spolku Přátelé přírody, z. s., a jmenovitě jeho olomoucké skupiny Malá liška? Rádi mezi sebou uvítáme aktivní lidi se smyslem pro humor, kteří nemají problém udělat něco pro ostatní, chtějí se bavit a objevovat krásy přírody kolem nás, ale i v nás. Seznamte se s následujícími informacemi, které vám potvrdí, že stát se naším členem je správné rozhodnutí.

 

Přátelé přírody - skupina Malá liška

 • pořádá jednodenní i vícedenní akce v přírodě či exkurze za zajímavostmi kulturního dědictví, večery s amatérskou kulturou, zahraniční expedice a aktivity zaměřené na spolupráci mezi lidmi
 • se zaměřuje na aktivity pro celé věkové spektrum: jsou mezi námi dospělí, děti i mládež, či rovnou celé rodiny - a každý si najde to svoje
 • patří do celostátního spolku Přátelé přírody, z. s., který v současnosti sdružuje kolem 500 členů téměř ve všech krajích České republiky
 • je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody, založeného v roce 1895, které se svými 300.000 členy ve 40 státech v Evropě i mimo ni patří k největším nestátním neziskovým organizacím na světě
 • díky tomuto propojení nabízí možnost účastnit se i mezinárodních aktivit zaměřených na přírodu a ohleduplné cestování, nabízí také možnost využití členských výhod nejen v Česku, ale i v zahraničí
 • spolupracuje s ostatními podobně zaměřenými organizacemi doma i ve světě. Na místní úrovni je součástí Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje, přímou mezinárodní spolupráci uskutečňuje s Přáteli přírody Metzingen (Německo)
 • plně vychází vstříc svým členům, kteří mohou ovlivňovat, co se bude dít: iniciativa vítána, stačí příjít s dobrým nápadem, který pomůžeme uskutečnit
 • je přesně to, co vám doposud chybělo

 

Nechci jen brát, chci se i podílet - proto jsem člen

Každý se může podílet na činnosti skupiny podle svých schopností a možností. Rozdíl mezi příznivcem skupiny Malá liška a jejím členem je v tom, jak za skupinu "dýchá". Že mu není jedno, co skupina dělá, a že chce být její aktivní součástí, že rád potkává další členy a zajímá se, jak se mají. Cílem je prostě vytvořit síť lidí, kteří vědí, že se na sebe mohou spolehnout. Ten umí to a ta zas tohle a všichni dohromady dokážeme moc!

Činnost skupiny řídí rada volená shromážděním členů. To se koná nejméně jednou ročně a určuje cíle skupiny a hodnotí jejich naplňování, volí radu. Každý člen tak může ovlivnit, co se bude dít, a ke všemu se vyjádřit. Malá liška má také aktuálně zástupce v celostátním vedení spolku Přátelé přírody z. s., a to předsedu spolku a předsedu kontrolní komise. Její zástupce je členem předsednictva Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.

Významné dny jsou všechny dny, kdy probíhají naše akce. Nejvýznamnějším dnem je 28. listopad (v roce 2010 byla skupina založena).

 

Členství ve skupině Malá liška - "co to žere"

Naším členem může být každý (věkově neomezeno), kdo podá přihlášku, za podmínky souhlasu se stanovami spolku Přátelé přírody, z. s. a po schválení přihlášky radou skupiny. Přihláška je neformální, stačí písemně uvést, že chci být členem a přidat tyto údaje:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontakt, kam lze zasílat informace

a doručit je na adresu skupiny Rooseveltova 210/111, 779 00 Olomouc, postačí i mailem na fox@malaliska.cz. Vystavíme vám mezinárodně platný členský průkaz.

Člen platí členský příspěvek předepsaný radou skupiny. V roce 2022 je to 200 Kč za každého člena, platí se do 31. března, pokud jde o člena registrovaného do tohoto termínu. Později registrovaný člen platí příspěvek zároveň s podáním přihlášky. Děti do 18 let platit nemusejí a mají všechny členské výhody. Za zaplacený příspěvek dostane člen členskou známku na průkaz.

Přihláška do spolku a skupiny ve formátu Word: 2022_malaliska_prihlaska_clena.doc (290 kB)

Výhodami členství jsou zejména

 • možnost ovlivňovat, co vůbec bude skupina dělat
 • sleva na účastnických poplatcích na akcích spolku Přátelé přírody z. s. a Mezinárodních přátel přírody
 • sleva při ubytování v síti více než 1.000 Domů přátel přírody v Evropě i ve světě (více zde)
 • trávení volného času ve společnosti podobně zaměřených lidí
 • získávání nových kontaktů a přátelství
 • možnost zapůjčení materiálu, možnost podílet se na řízení skupiny

Užitečné odkazy

Děkujeme za Vaši přízeň!