Listopad 2021 s Malou liškou

26.10.2021 16:51

Úterý 2. listopadu VYCHÁZKA Za Hanáckou kyselkou

10.40 | sraz vlevo v hale hlavního vlak. nádraží Olomouc (odjezd vlaku 11.04 směr Brno)

V listopadu pokračujeme v našich nenáročných procházkách v pracovním týdnu pro ty, kdo (už) nemusejí vstávat do práce. Rychlíkem dojedeme do Přerova a přestoupíme na spoj do Horních Moštěnic. Vezměte s sebou láhve na tamní kyselku. Prohlédneme si obec, kde v zámeckém parku uvidíme 170 let starý Moštěnický jinan, který je vzhledem ke své velikosti a typu koruny považován za raritu v rámci svého druhu. Když nám bude přát počasí, dojdeme pěšky do Přerova, což je asi 7 km. S sebou vzít jídlo a pití, možnost občerstvení bude až v cíli. 

Akci vede Helena Polášková. Účastnický příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

 

Pátek 5. listopadu VYCHÁZKA Vojenská historie královského města Olomouce

16.00 | sraz u Terezské brány na Palachově náměstí

Město Olomouc bylo od středověku až téměř do současnosti významnou vojenskou základnou. Vydejme se po stopách památek na vojenskou historii našeho města, rozesetých okolo jeho centra. Během asi dvouhodinové vycházky se projdeme dějinami, které v našem městě zanechaly stopu v podobě hradeb a fortových pevností. Trasa povede zhruba tudy: https://mapy.cz/s/jafojasuha, změna vyhrazena.

Akci vede Hynek Pečinka. Účastnický příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.Úterý 9. listopadu PRO ČLENY VI. Liščí koulování

Snad to vyjde a již pošesté se v rámci blížících se oslav výročí naší skupiny Malá liška uskuteční pohodový turnaj v bowlingu v Bowlandu  v Šantovce. Naši členové obdrží pozvánku e-mailem.

 

Středa 17. listopadu EXKURZE Podzimní Boskovice

7.15 | sraz vlevo v hale hl. vlak. nádraží Olomouc (odjezd vlaku 7.33 směr Prostějov), možnost přidat se v Prostějově: odjezd busu v 8.25 z aut. nádraží, stanoviště 11.

Boskovice, ze dvou stran sevřené vysokými kopci, leží kousek stranou od hlavní silnice z Brna do Svitav. Město střeží romantická zřícenina gotického hradu, je tu empírový zámek, zajímavé muzeum i pitoreskní židovská čtvrť se synagogou, kam zkusíme domluvit vstup. Kolem městečka je i kus hezké přírody. To vše se nabízí vidět v podzimním hávu. Zpět v Olomouci budeme v 18.52 (v Prostějově v 18.34).

Přihlášky na akci do 14. 11. na e-mail fox@malaliska.cz. Akci vede Hynek Pečinka. Účastnický příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

 

Úterý 23. listopadu VYCHÁZKA Za loštickými tvarůžky

10.15 | sraz vlevo v hale hl. vlak. nádraží Olomouc (odjezd vlaku 10.33 směr Kouty n. Desnou)

Vlakem se přesuneme do Moravičan a odsud autobusem do Loštic. Projdeme se po městě a prohlédneme si zdejší muzeum tvarůžků. Moderní expozice zahrnuje devět místností. Ty  mapují historii výroby populárních syrečků, která započala již v 15. století. Tvarůžkové dobroty bude možné ochutnat i v tamní kavárně.

Akci vede Helena Polášková. Účastnický příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

Sobota 27. listopadu PRO ČLENY Výroční shromáždění členů a oslava našeho 11. výročí

z koronavirových důvodů zrušeno


Úterý 30. listopadu VYCHÁZKA  Do Mohelnice nejen za betlémem

10.15 | sraz vlevo v hale hl. vlak. nádraží Olomouc (odjezd vlaku 10.33 směr Kouty n. Desnou)

Vlakem dojedeme do Mohelnice. Zde nás čeká prohlídka města včetně jeho muzea, umístěného v objektu bývalé fary, jehož historie sahá až do 13. století. Zlatým hřebem programu bude potom prohlídka zdejšího mechanického a pohyblivého betlému z lipového dřeva v kostele sv. Tomáše Becketa. Autor jesliček Josef Nedomlel na nich pracoval 30 let a na pozoruhodné dílo na ploše 6x7 metrů poté navázal i jeho syn František.

Akci vede Helena Polášková. Účastnický příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

Podmínky umožnění účasti na námi pořádaných akcích v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19

 

Podle čl. I odst. 13 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021, č. j MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, se stanoví podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové (...), tak, že se

  • zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; (...)
  • nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci.

(...)

Podle čl. I odst. 16 tohoto mimořádného opatření splňuje podmínky účasti osoba, která

  • absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  • byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.