Malá liška v kraji románů Karla Klostermanna

08.05.2012 20:44

Druhý ze série čtyř prodloužených víkendů, které letos pořádá klub Malá liška v rámci svého projektu "Natura tour", se uskutečnil pod taktovkou Bety Tomanové, Jany Grohmannové a Libora Homoly o posledním dubnovém víkendu na Šumavě. Sedmnáct účastníků se v termínu 27. dubna - 1. května vydalo objevovat krásy Šumavy. Ubytováni byli v podhorské vesničce Kvilda a program měli opravdu bohatý.

Prochodili okolní i vzdálenější přírodu (pramen Vltavy, Modrava, Boubín), zajeli do přilehlého pohraničí do národního parku Bavorský les, kde navštívili centrum parku i divoké skalní město. Podívali se i do malé sklárny, která připomněla tradiční řemeslo, které zde v horách ale už skoro vymizelo. Večer probíhalo aktivní družení mezi sebou i s místními. Akce splnila účel - poznat místní přírodu a také lidi. A taky si "aktivně odpočinout." Takto o akci referuje jeden z organizátorů Libor Homola:

Plány se obvykle neplní, ale plán Malé lišky k návštěvě Šumavy, kde žili lidé, jejichž pohnuté osudy skvěle zachytil dnes již pozapomenutý spisovatel Karel Klostermann, se prostě i přes všechny Murphyho zákony schválnosti musel splnit.

1. den  V pátek 27. dubna se 17 lidí ve 4 autech nezávisle na sobě vydalo směr Kvilda na Šumavě, kde jsme se večer všichni sešli na lovecké chatě, v které jsme byli ubytováni po dobu 4 nocí.

2. den: Všichni účastníci se vydali pěšky na Jezerní slať, kde je průměrná teplota 2 °C. Ti, co nezmrzli, tedy všichni, se přesunuli do Zadova. Při odpočinku v místní cukrárně s výhledem na Kašperské hory jsme potkali naši olympijskou vítězku Kateřinu Neumannovou s dcerkou. Další naše kroky vedly zpět do lesů a přes kopec Přilbu zpět na Kvildu.

3. den: Ráno jsme se vydali k našim sousedům do Německa, kde jsme  ve městě Mauth navštívili sklárnu. Přivítal nás český spolumajitel a mistr sklář, jež nám objasnil celou výrobu. Někteří z nás si  i sami vyfoukli obdivuhodné koule. Zbytek dne jsme prožili v Českém lese na bavorské straně, navštívili jsme nejdelší stezku korunami stromů na světe s jedinečnou 44 m vysokou stromovou věží. Několik z nás se cestou zpět domů zastavilo ve Skalním městě.

4. den: Navštívili jsme informační centrum na Kvildě, kde jsme vyslechli  výklad o historii a současné situaci na Šumavě. Rozdělil se na dvě skupiny. Jedna se vydala na Modravu a okolí řeky Vydry. Druhá  vystoupala do Boubínského pralesa, z nichž 3 členové dosáhli vrcholu a z rozhledny Boubín shlédli celou Šumavu. Při večerním setkání nás navštívila čarodějnice na koštěti a kupodivu nebyla upálena. Závěr celého večera ukončila hra na kytaru.

5. den: Cestou domů jsme se zastavili v rodišti mistra Jana Husa, v Husinci. Navštívili jsme jedno z nejkrásnějších měst ČR,  Český Krumlov, který jsme spolu s užaslými japonskými turisty celý prošli, poslední společnou zastávkou byl Klášter Zlatá koruna. Druhá skupina namísto Krumlova prošla kus šumavských hvozdů a málem spadla do Čertova a posléze i Černého jezera. Poslední náš úkol byl dostat se domů a to se ve zdraví všem podařilo. 

Musíme poděkovat za úžasný zážitek ze Šumavy a okolí naší milé Bety, která to vše zorganizovala a i počasí nám připravila ke spokojenosti nás všech. Přejme si více takových chvil, které nás dokážou v životě povzbudit. Vzhůru za dalšími podobnými setkávání s Malou liškou!

Vybrané fotky z Jarního výjezdu na Šumavu najdete zde.

Libor Homola