Mezinárodní rok lesů 2011

25.01.2011 18:12

Věděli jste, že lesy pokrývají 31% souše? Že jsou domovem 300 milionů lidí z celé planety? Že se 30% lesů využívá ve dřevovýrobě a na surovinu na nedřevěné výrobky? Že jsou lesy domovem 80% suchozemských živočišných druhů? Že na lesích závisí živobytí 1,4 miliard lidí?

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests - IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku

je „Lesy pro lidi“. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny a další témata.   Mezinárodní rok lesů 2011 je lesníky chápán jako šance poukázat na význam lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři. Cílem a smyslem všech akcí je přiblížení přínosu lesa pro společnost. Veřejnost se seznámí se základním úkolem lesnictví – zachováním lesů pro příští generace. Hospodaření, ochrana lesa, využití dřeva jako obnovitelné suroviny a další témata zazní na výstavách, seminářích, přednáškách a osvětových akcích.

Mezinárodní rok lesů 2011 je ideální příležitostí navštívit les společně s lesníky a porozumět lépe hospodaření v lese, zvýšit povědomí veřejnosti o trvale udržitelném hospodaření v lesích a sloužit k jeho propagaci, je oslavou lesů a jejich důležitosti v každodenním životě.

V Česku koordinuje akce k Mezinárodnímu roku lesů Ministerstvo zemědělství. Více se dočtete zde

Anglické stránky roku jsou zde.