Na oslavu Dne Přátel přírody jsme uklidili břehy Moravy

22.09.2020 20:25

V sobotu 19. září 2020 jsme přispěli do kampaně Ukliďme Česko a zároveň oslavili Mezinárodní den Přátel přírody. Během procházky podél Moravy z Nových Sadů na Lazce jsme uklidili břehy řeky. Odhadem asi 25 kg odpadků na každého ze 14 našich dobrovolníků teď v terénu chybí a v kontejnerech přebývá. 

Oproti loňskému ročníku, kdy jsme se do uklízení Česka zapojili poprvé, přálo lepší počasí. Svítilo sluníčko a bylo na tričko, a tak se uklízelo o to veseleji. Po zahájení na novosadském mostě přes Moravu jsme se vrhli do úklidu odpadků pod mostem a ve dvou skupinách se vydali po obou březích řeky k mostu na Velkomoravské a cestou sbírali další odpadky. Už zase spolu jsme podél vodního kanálu došli za kontroly, zda někde něco nepolehává, k plynárnám a Salzerově redutě. Morava odsud nedávno protéká v sevření dvou náplavek a my jsme si vybrali břeh blíže univerzitních kolejí. Zde jsme měli také na odpadky štěstí. S první várkou jsme se před umístěním do kontejnerů vyhodili, protože jsme nevěřili, že bychom ve druhé mohli nasbírat také tolik. To se nám ale dále po trase podařilo. Poté, co jsme došli na Masarykovu ulici, zahnuli jsme přes Žižkovo náměstí do parku pod Dómem, který jsme také notně vyčistili. Využili jsme pak i toho, že se zrovna otevírala Cikánská branka vedoucí z parku do areálu letního kina, a vyběhli si brankou nahoru a hned zase dolů. Pokračovali jsme směrem na Lazce, zbavili se pytlů z druhé várky a obsadili zahrádku Restaurace Na Dlouhé. Všichni dostali diplom pro nejlepší uklízeče a sladkou odměnu a posilnili se z jídelního lístku. Zaslouženě, protože jsme za tohle sobotní prodloužené dopoledne odvedli opravdu kus práce, která navíc byla v podobě plných pytlů vidět.

Bohužel se ale hned o dva dny později například pod mostem na Velkomoravské, kde jsme to doslova vysmýčili, odpadky začaly objevovat znovu. Ale tak to bohužel je, to by člověk nemohl jinak dělat nic. Takže i přesto se těšíme na další ročník a rádi se zapojíme.

Výběr fotek z trasy Městem podél řeky Moravy a úklidu na ní je zde.