Na vycházce za duchy olomouckých sídlišť

17.03.2017 20:47

Ve čtvrtek 16. března v podvečer jsme se pod vedením Marty Perůtkové vydali na dvouhodinovou vycházku po sídlištní architektuře. Marta, kromě toho, že je naše členka, je i zaměstnankyně Muzea umění Olomouc a téma je jí tudíž blízké.

Z Tererova náměstí, kde jsme se seznámili s funkcemi sídliště a tím, jak ho lze postavit správně i špatně, jsme se přesunuli na nejstarší olomoucké, ještě cihlové, sídliště na ulicích Norská a gen. Píky. Poté jsme pokračovali v ulicích Dělnická a U Kovárny, která nás dovedla do džungle "Mačkalova", na ulice Stiborova a Zelená. Zklidněni atmosférou ulice Jílové jsme se dostali na Kmochovu a kolem bývalé Panoramy jsme přešli k poště na ulici Foerstrově, kde jsme vycházku po dvou hodinách ukončili. 

Měla celou dobu takový recesní nádech, což ale nebylo účelem organizátorů. Ti chtěli seznámit zájemce s trochu jinou tváří našeho města, než jsme zvyklí ukazovat turistům, nechat je zamyslet se nad tím, že bydlet na sídlišti nemuselo být vždycky jenom špatné, a upozornit na drobné umělecké artefakty, u kterých se běžně nezastavíme, ale které dotvářejí atmosféru sídliště.

 

Po čtvrteční pozitivní zkušenosti, kdy téma přilákalo třicítku účastníků, kteří vydrželi až do konce (a někteří i déle), je jasné, že se podobná vycházka někde jinde v Olomouci ještě určitě uskuteční.

Fotky z vycházky najdete zde.