Náš člověk nejlepším dobrovolníkem v kraji

24.12.2012 21:56

Náš kamarád a člen Radek Hrachovec (na fotce s bratrem Matějem, Radek je vpravo) byl v sobotu 22. prosince oceněn jako nejlepší dobrovolník Olomouckého kraje v oblasti děti, mládež a volný čas. Na slavnosti spojené s koncertem v chrámu sv. Mořice dostal (a s ním dalších 7 dobrovolníků v různých oblastech) cenu Křesadlo. Ta se v našem kraji udělovala poprvé loni, letos tedy byla oceněna druhá várka dobrovolníků. 

Radek byl nominován proto, že jako koordinátor dal podobu české části mezinárodního projektu zaměřeného na odbourání nežádoucích trendů v chování dětí a mládeže "Move It", kdy 20 dětí z pěstounských rodin absolvovalo několik víkendů, kde se formou zážitkové pedagogiky učily výhody spolupráce, umění zdravého sebeprosazení a principům tolerance odlišností a jiných názorů.

Křesadlo je přitom celostátní iniciativa. Historii oceňování dobrovolníků touto cenou přiblížil Jiří Tošner, který na slavnost zavítal z pražského národního dobrovolnického centra Hestia: "Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Na mezinárodní konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži na jaře 2001 řekla Arlene Schindler, dlouholetá propagátorka dobrovolnictví v USA: Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, a motto bylo na světě. Hledali jsme ještě název ceny a shodli jsme se na názvu Křesadlo."

Celý proces od nominací po slavnostní vyhlášení zajišťovala jako loni společnost Maltézská pomoc, o. p. s. Ta také zajistila vhodné spojení oceňování pod záštitou primátora statutárního města Olomouce pana Martina Novotného s prostředím chrámu sv. Mořice a koncertu sboru Schola Gregoriana Pragensis. Také následný raut na svatomořické faře dovolil všem oceněným i jejich příznivcům, aby se v předvánočním čase odstřihli od takřka povinné stresující atmosféry, což se cení dvojnásob.

Několik fotek z večera je zde...