Líbí se vám, jak to děláme? Nominujte naše dobrovolníky na ocenění Křesadlem!

15.10.2018 11:39

Jak je už v Olomouckém kraji tradicí, i letos máme - už po osmé - možnost nominovat dobrovolníky na ocenění Křesadlem. Toto ocenění "pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci" bude uděleno po pečlivém výběru odborné poroty, ale na výběru kandidátů - dobrovolníků, kteří budou odměněni Křesadlem, se můžete podílet i vy - organizace i jednotlivci. 

 

Ve středu 31. října bude ukončena nominovace kandidátů v sedmi oblastech dobrovolnictví, v průběhu prosince pak proběhne slavnostní předání cen osmi dobrovolníkům, kteří nejvíce zaujmou odbornou porotu.


Budeme rádi, pokud oceníte někoho z těch, kteří pro vás chystají naše akce zaměřené na přírodu, historii a kulturu, tím, že pošlete jeho nominaci přímo organizátorům Křesadla, nebo dáte vědět nám, že by si to někdo konkrétní zasloužil. Pokud se to od vás dozvíme včas, o nominaci se rádi sami postaráme. Dodáváme s hrdostí, že v minulosti už Křesadlo obdrželi naši členové a dobrovolníci, Radek Hrachovec a Hynek Pečinka. 

 

Popis dobrovolnické činnosti dobrovolníka, který se posílá porotě:
● Text je to hlavní, na základě čeho bude výběrová komise vybírat oceněné dobrovolníky!
● Uveďte stručně vše podstatné, zajímavosti, výjimečnost dobrovolníka, konkrétní údaje (jak často dobrovolník působí, kolik hodin odpracoval atd.), specifika organizace či cílové skupiny, tématu, kterému se dobrovolník věnuje ap.
● Při popisování dobrovolnické činnosti dobrovolníka můžete v psaní pokračovat i na další stranu.

Popis můžete doplnit vhodnou přílohou – fotografií z akce, kopií novinového článku či přiložit jiný materiál. Nominace i přílohy budou členům hodnotící komise zasílány poštou i e-mailem, proto dejte pozor na velikost zasílaného materiálu!

Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, nebo občan. Pokud tedy chcete zaslat nominaci přímo, držte se následujících pokynů:

Nominace zasílejte do 31. 10. 2018 a to:
● v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@kresadlo-ok.cz
a současně také i
● v tištěné podobě s podpisem nominujícího/zástupce nominující organizace na adresu: Maltézská pomoc, o. p. s., Wurmova 7, 779 00 Olomouc. Obálku označte zřetelně „Křesadlo 2018“.
POZOR – Nominace zaslané pouze elektronicky a nominace bez podpisu nominujícího nebudou dále hodnoceny!
 

Bližší informace ke kampani Křesadlo, její historii, podmínky nominace a nominační lístky najdete také na stránkách www.kresadlo-ok.cz .
Organizací ceny Křesadlo 2018 v Olomouckém kraji byla pověřena Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a Hestia – Centrem pro dobrovolnictví, z. ú.
Nenechávejte si tuto informaci pro sebe, šiřte ji prosím ve svém okolí.