Objevitelská výprava podél Hamerského náhonu našla kus divoké přírody

26.05.2021 21:48

V úterý 25. května 2021 jsme uspořádali první akci, když už se to smí. Vydali jsme se na podvečerní vycházku podél Hamerského náhonu. Tento umělý kanál, který naši předkové před stovkami let odvedli v Bystrovanech z řeky Bystřice kvůli napájení mlýnů, prochází Holicí a v katastru Nových Sadů vtéká do Moravy. Našich šest účastníků se snažilo od začátku do konce držet co nejblíž jeho toku a v závěru své trasy mělo v nohách nějakých 9 kilometrů. Během naší trasy jsme poznali několik zajímavých biotopů, nečekaně krásných kousků přírody, a to celé stále v katastru města Olomouce.

Výběr fotek krásné jarní přírody podél Hamerského náhonu najdete zde.

  

Co je Hamerský náhon a kde stával Hamerský mlýn neboli Měďárna? Hamerský náhon odvádí část vody z Bystřičky pod obcí Bystrovany a vrací ji do Moravy pod Novými Sady. Jde o umělý vodní tok, který se však postupem let zapojil do okolní krajiny a patří podle zákona mezi významné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu. U dnešního kruhového objezdu u Bystrovan, u silnice směrem na Přáslavice, stála ještě na konci 90. let 20. stol. budova bývalého obilního mlýna, který stál na Hamerském náhonu, který teče podél dnešní cesty Hamerská. Od druhé poloviny 16. stol. zde máme doložený měděný hamr. V r. 1808 se vedle kovářské živnosti v mlýně začalo mlít také obilí, postupně byl přestavěn i na mletí borku (duběnky), později zde byl i lis na olej a pila. V r. 1949 byl mlýn znárodněn a ten rok se zde mlelo obilí naposledy. Dnes už není po objektu mlýna ani památky.