Obyvatelé Olomouckého kraje třídí odpad nejlépe v republice

01.09.2011 20:03

Prvenství ve třídění odpadů v rámci všech regionů v České republice patří Olomouckému kraji. Obyvatelé regionu vytřídili v minulém roce průměrně téměř 73 kilogramů papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů. Aktuální statistiky za rok 2010 zveřejnila autorizovaná obalová společnosti EKO-KOM, a. s., která v celé ČR zajišťuje systém třídění, recyklace a využití obalových odpadů.


Historicky nejlepší umístění souvisí podle představitelů Olomouckého kraje zejména s dlouhodobou podporou a popularizací třídění odpadů. Olomoucký kraj patří co do množství vytříděného odpadu na jednoho občana dlouhodobě mezi nejlepší v zemi. „V roce 2010 na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadalo v průměru téměř 20 kilogramů vytříděného papíru, 10 kilogramů plastu, více než 11 kilogramů skla, necelý půlkilogram nápojového kartonu a přes 32 kilogramů kovů,“ popsal Petr Balner ze společnosti EKO-KOM, která aktivity, jejichž součástí je i letošní informační kampaň, společně s Olomouckým krajem financuje. Za období trvání projektu se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů na jednoho občana více než trojnásobně - z 22,5 kilogramů v roce 2004 na loňských 72,7 kilogramu.

Třídění odpadů neodmyslitelně patří k životnímu stylu obyvatel Olomouckého kraje. Svědčí o tom také dlouhodobě nadprůměrné výsledky ve srovnání s ostatními kraji České republiky. Za výbornými výsledky stojí kromě osvětových aktivit také dostupnost kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce Olomouckého kraje a společnosti EKO-KOM, a. s. je rovněž zahušťování sítě nádob na tříděný odpad, a tím přiblížení kontejnerů občanům. Jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 132 obyvatel. Do systému EKO-KOM je v Olomouckém kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 383. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 99,6 procent obyvatel kraje.

Zdroj: tiskovky.info