Olomouc bude hostit mezinárodní kongres Přátel přírody

10.06.2015 16:46

O víkendu 12. - 14. června se do Olomouce vypraví stovka zástupců členů hnutí Přátel přírody doslova z celého světa. Ve středomoravské metropoli proběhne vrcholné setkání - kongres - který se koná jednou za tři roky. Nad XX. kongresem Naturefriends International, celosvětové střešní organizace hnutí Přátel přírody, převzal záštitu primátor města, pan Antonín Staněk.

Delegáti z Evropy i zámoří zhodnotí uplynulé tři roky, naplánují svému hnutí budoucnost a zaujmou stanoviska k aktuálním problémům Evropské unie v oblasti sociální a životního prostředí. Také budou volit své nové vedení, měnit stanovy, a využijí setkání k výměně zkušeností a navázání nových kontaktů.

Kromě zmíněných záležitostí by jim měl vyjít čas na aspoň letmé poznání města Olomouce, historické barokní metropole na řece Moravě, kterou knižní průvodce z oblíbené řady Lonely Planet označil za skrytý poklad Evropy. K tomu jim pomůže večeře v netradičním prostředí domácího pivovaru nebo třeba prohlídka města očima Olomoučanů, které zajišťují Přátelé přírody z místního klubu Malá liška.

Naturefriends International (Mezinárodní Přátelé přírody) je celosvětová střešní organizace sociálně-environmentálního hnutí Přátel přírody založeného roku 1895 v rakouské Vídni. V současnosti sdružuje více než 45 národních členských organizací s 500 tisíci členy působícími v Evropě, Africe, Severní i Jižní Americe, Asii i Austrálii. NFI se zasazuje za trvale udržitelný rozvoj v Evropě i jinde ve světě zohledňující zájmy životního prostředí i lidské společnosti. NFI je členskou organizací skupiny Green 10 sdružující nejvýznamnější evropské environmentální nevládní organizace.

Foto je ilustrační