Olomouc byla na jeden víkend hlavním městem Přátel přírody

17.06.2015 11:59

OLOMOUC - Na pozvání českých členů hnutí Přátel přírody přijela o uplynulém víkendu do Olomouce stovka jejich kolegů z celého světa. V historické moravské metropoli na řece Moravě se konal pod záštitou primátora města 22. kongres jejich střešní organizace, Naturefriends International (Mezinárodní Přátelé přírody, NFI). Během tří dnů, které spolu strávili, měli příležitost diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, hodnotit a plánovat, ale také poznat město, do kterého téměř všichni přijeli vůbec poprvé.

Myšlenky sociálně-ekologického hnutí Přátel přírody, založeného ve Vídni už v roce 1895, a jeho aktuální témata představila delegace vedená prezidentem NFI Manfredem Pilsem v pátek v historické budově radnice náměstkovi primátora Ladislavu Šnevajsovi. Odpoledne se rozběhly v hotelu Ibis, kde byli účastníci ubytovaní, workshopy s výměnou zkušeností z praxe v jednotlivých zemích, kde jsou Přátelé přírody aktivní.

Sobota patřila zasedání v pořadí dvaadvacátého Kongresu NFI, statutárního setkání zástupců národních organizací Přátel přírody. Kongres se koná jednou za tři roky, hodnotí práci organizace a jejích volených představitelů, plánuje její budoucnost a vyjadřuje se i k aktuálním politickým otázkám, které hýbou Evropskou unií. Nad olomouckým kongresem převzal záštitu primátor města Olomouce Antonín Staněk a delegáty jednající v sále městského zastupitelstva přišel pozdravit opět náměstek Šnevajs. Ve městě Olomouci je také přivítal předseda místní skupiny Přátel přírody  "Malá liška"  a prezident jejich české organizace Hynek Pečinka. Po celodenním jednání probíhajícím v angličtině, němčině a francouzštině účastníci povečeřeli ve Svatováclavském pivovaru.

Kdo zůstal do neděle, mohl se zúčastit prohlídky městských parků a historické části města, kterou pro hosty připravili místní Přátelé přírody ze skupiny Malá liška. Ta se setkala s velmi pozitivním ohlasem a účastníci kongresu odjížděli domů s tím, že poznali nové místo, které jim připomínalo takovou menší Prahu bez turistů.

Výběr fotografií z akce najdete zde.

Naturefriends International (Mezinárodní Přátelé přírody) je celosvětová střešní organizace sociálně-environmentálního hnutí Přátel přírody založeného roku 1895 v rakouské Vídni. V současnosti sdružuje vícenež 45 národních členských organizací s 500 tisíci členy působícími v Evropě, Africe, Severní i Jižní Americe, Asii i Austrálii. NFI se zasazuje za trvale udržitelný rozvoj v Evropě i jinde ve světě zohledňující zájmy životního prostředí i lidské společnosti. NFI je součástí skupiny Green 10 sdružující nejvýznamnější evropské environmentální nevládní organizace.