Olomoucký sněm neziskovek představil novinky pro rok 2013

27.02.2013 15:31

OLOMOUC – Bezmála osmdesát zástupců neziskových organizací se v sobotu 23. února sešlo ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, kde se uskutečnil již XIV. krajský sněm Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO OK). Akce se konala pod záštitou hejtmana Jiřího Rozbořila.

Zástupci dobrovolných sdružení si z tradičního setkání odnesli nejen informace o novinkách, které jim přinese například nový občanský zákoník, ale také přehled o tom, jak vidí další spolupráci s neziskovým sektorem komunální, krajští i parlamentní politici.

Nový hejtman Jiří Rozbořil zdůraznil, že neziskový sektor vnímá jako významnou složku „bytí“ v Olomouckém kraji. Bohužel ani jí se nevyhnula úsporná politika, kterou kraj na konci loňského roku nastavil. „Doba je zlá, šetřit se musí všude,“ řekl Jiří Rozbořil. Podotkl přitom, že na rozdíl od investic, které kraj téměř zastavil, neziskového sektoru se “šetřivý“ krajský rozpočet pro rok 2013 výrazně nedotkl. Jiří Rozbořil neskrýval, že pokud kraj ušetří peníze, budou je krajští radní chtít přednostně investovat například do zateplení škol. Nevyloučil však ani navýšení dotací neziskovým organizacím. „Uvidíme během roku, jak se budou vyvíjet daňové výnosy,“ sdělil.

Jako novinku, která by měla usnadnit práci i neziskovým organizacím, představil Jiří Rozbořil odbor tajemníka hejtmana, který bude na kraji fungovat od začátku března. Jeho pracovnice budou třídit stovky mailů, dopisů a žádostí o schůzky, s nimiž se na hejtmana obracejí obyvatelé i různé organizace. „Zjistil jsem, že než žádosti doputují ke mně, trvá to neúměrně dlouho. Nové pracovnice budou posuzovat význam žádostí a část z nich se pokusí řešit samy,“ popsal Jiří Rozbořil.

Senátor a starosta Šumperka Zdeněk Brož si města bez spolupráce s neziskovým sektorem rovněž neumí představit. Za nedostatek však považuje to, že neziskovky v některých oblastech působí nekoordinovaně. „Když se ve městě objeví čtvrtá nebo pátá organizace bojující proti drogám, radní jsou trochu zmateni. Lepší koordinace by usnadnila získávání dotací,“ zdůraznil Zdeněk Brož. Jako koordinátora přitom doporučil Unii nestátních neziskových organizací.

Primátora města Olomouce Martina Novotného zastoupila na sněmu jeho náměstkyně Eva Machová, která informovala o nárůstu počtu neziskových organizací, za město však garantovala stejnou finanční podporu jako v minulém roce. Poslankyně Jitka Chalánková zase nabídla pomoc s novou legislativou.

Zástupci neziskových organizací, kteří měli možnost s politiky diskutovat, požadovali zjednodušení čerpání dotací a jejich dotazy se dotýkaly obecně financování neziskového sektoru a problémů s financováním zejména v sociální oblasti.

Členové Unie neziskových organizací zvolili na sněmu jednoho nového člena předsednictva UNO. Stal se jím Jindřich Pajchl z regionu Prostějovska, který doplní devítičlenný předsednický tým.

UNO OK působí v Olomouckém kraji od roku 2000. Sdružuje zhruba čtyři stovky neziskovek, kterým pomáhá v komunikaci s úřady nebo soukromými firmami. Za základ však Unie pokládá spolupráci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými neziskovými organizacemi. „Není dobré, když si někdo rozbíjí hlavu tam, kde si ji rozbilo už spoustu jiných,“ uvedl předseda UNO OK Marek Podlaha.

Marcela Vystrčilová, UNO OK, www.uno-ok.cz

 

Pozn.: Za klub Malá liška, který je jedním ze sedmi zakladatelů Unie, se krajského sněmu zúčastnili Míla Stránská, Hynek Pečinka, Radek Hrachovec a Štěpánka Štrajtová.