Opět jsme pomohli vynést zimu z Krčmaně, jaro je zas o něco blíž

26.03.2022 16:25

Každá příležitost k vyhánění zlé zimy a přibližování jara do našich domovů i životů je vítána a musí se využít. Tak i my jsme v sobotu 19. března 2022, na Josefa, vyrazili do Krčmaně a podpořili tu po dvou covidových letech opět oživší vesnický průvod s vynášením Morany za hranice obce. Kostýmy z let První republiky i převleky za strašidla, zvířátka a pohádkové bytosti se seřadily na návsi u kostela sv. Floriána a společně pod vedením válečného invalidy a dechové kapely prošly Krčmaní. Zastavily se asi desetkrát u vybraných hospodářů, kteří nachystali bohaté občerstvení. Dobře naladěni tak všichni došli na hranici obce na Marcinku, kde byla Morana zapálena, odhozena do potoka a vyprovozena do Černého moře. Zpět se průvod vrátil se znamením jara, zdobenými vrbovými proutky zvanými létečko. V Zapletalově gruntu s hospůdkou na návsi byly pro všechny zájemce o dobrou zábavu nachystány zabíjačkové a jiné dobroty, čehož mnozí využili, nespěchali a rádi poseděli v dobré společnosti. Taktéž my - opět se nám líbilo a musíme pochválit Krčmaňské, že udržují tuto pěknou lidovou tradici, která přivádí sousedy k sobě.

Fotky z průvodu s Moranou jsou zde.