Oznamujeme změnu našeho sídla - měníme ulici i čtvrť

09.06.2019 19:56

S účinností od 30. května 2019 zapsal rejstříkový Městský soud v Praze změnu adresy našeho sídla. Korespondenční adresa naší skupiny tak ponovu zní:

Přátelé přírody, z. s. - skupina Malá liška

Rooseveltova 210/111

779 00  Olomouc

Z městské části Povel tak přesídlujeme do sousedních Nových Sadů. Ostatní kontakty zůstávají nezměněny.