Pozvánka: Seminář neverbální komunikace

15.12.2012 09:00

Vážení a milí,

mám stále na mysli pozitivní reakce a vysokou pozornost při dosavadních dvou seminářích. Proto ráda připomínám, že seminář III - Neverbální komunikace se koná v pondělí 17. prosince v 18 hodin v Domě U Parku - Palackého tř. 21 v přízemí. Je tam učebna občanského sdružení INspiro.

Kdo se již zúčastnil, zná milou a erudovanou lektorku paní Miladu Šnajdrovou. Kdo se k nám přidá, určitě se dozví zajímavosti o lidských projevech.

Každý člověk je více nebo méně uzavřená nádoba s rozličným obsahem. Tento obsah se může zásadně lišit od toho, co ten člověk povídá (a povídá), když nás chce oklamat.

Cena tříhodinové lekce je obvyklých 150 Kč.

Těší se na Vás teta Eva