Přerovští ornitologové zachraňují sedm ledňáčků říčních

19.08.2013 10:12

PŘEROV - Při terénních úpravách v okolí rodinného domu v Hranicích bylo bagrem odkryto hnízdo ledňáčků říčních se sedmi mláďaty. O mladé ledňáčky nyní pečují pracovníci záchranné stanice Ornis v Přerově.

Ledňáčci říční hnízdí v zemních norách, které si hrabou ve strmých březích u vodních toků. Na konci až metr dlouhé nory v hnízdní komůrce snáší 5 až 7 vajec a po 21 dnech se líhnou mláďata, o něž se oba rodiče starají až 27 dní. Ledňáčci se živí drobnými rybkami a vodním hmyzem. Rybky loví pod vodou, do níž se vrhají střemhlav jako harpuna. Ledňáčci jsou velmi pestře zbarvení a žijí převážně u čistých vodních toků i rybníků a to i v zimním období. Za příznivých podmínek se dožívají až 15 let.

Zachráněná mláďata ledňáčků rychle rostou a až budou schopny letu, budou se muset naučit lovit, aby přežila i po vypuštění do přírody. Prohlédnout si je můžete na videokanále Moravské ornitologické společnosti.

Dalším obyvatelem záchranné stanice Ornis v Přerově, o nějž nyní pečují pracovníci Muzea Komenského, je kalous pustovka. Jde o severskou sovu, která u nás hnízdí jen velmi vzácně. Objevuje se u nás převážně v zimě a v době tahu. Je příbuzná a podobná našemu kalousi ušatému, od něhož se liší barvou očí a menšími oušky.

Kalous pustovka se do volné přírody již nevrátí. Byl nalezen se zlomeným křídlem u Lověšic na Přerovsku. Pravděpodobně jej srazilo auto a jeho zranění byla tak vážné, že přišel o křídlo. Stane se tak trvalým chovancem a bude sloužit k ekologické výchově a výuce.

Pokud někdy naleznete v přírodě zraněného živočicha, tak ze všeho nejdřív kontaktujte záchrannou stanici pro handicapované živočichy, kde vám rádi poradí, jak se v zájmu daného zvířete zachovat co nejlépe, popřípadě vás odkáží na nejbližší záchrannou stanici, kde se o zraněného živočicha postarají.

Kontakty na všechny záchranné stanice pro handicapované živočichy najdete na stránce:   www.zvirevnouzi.cz

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO
Bezručova 10, 750 02 Přerov
 www.mos-cso.cz