Projekt Do přírody ve městě po první etapě bilancuje

05.01.2015 20:45

Olomoucký klub přátel přírody Malá liška v roce 2014 v hanácké metropoli odstartoval projekt "Do přírody ve městě", který se inspiroval podobnými úspěšnými projekty na západ od nás, například ve Freiburgu na francouzsko-německém pomezí. Po konci první etapy je čas na hodnocení výsledků i snahy, která k nim vedla. Hodnocení připravili koordinátoři Marcela Moser a Radek Hrachovec.

 

O co v projektu šlo

Projekt „Do přírody ve městě“ určený rodinám s dětmi, seniorům, skupinám mladých lidí či třeba návštěvníkům města, kteří se v Olomouci chvíli zdrží, měl za cíl vytvořit krátké příměstské trasy pro půldenní výlety. Východiskem bylo, že město Olomouc má urbanisticky zajímavé okrajové části s dlouhou historií (ještě na začátku 20. století většinou šlo o samostatné obce či města) a na ně navazující ojedinělé biotopy předměstské přírody včetně např. významných přírodních památek a památných stromů. Olomouc také disponuje velmi hustou sítí městské hromadné dopravy, která zájemce bezpečně, rychle a pohodlně dostane do centra města i na jeho okraje.

Projekt „Do přírody ve městě“ tyto aspekty propojil a nyní umožňuje zájemcům o nenáročnou turistiku a aktivní trávení volného času, aby se na vlastní oči seznámili s podobou a historií olomouckých předměstí a s přírodou, která na ně navazuje. Na začátek i konec tras se občané města i turisté odjinud mohou dostat pohodlně a rychle městskou hromadnou dopravou, a to s výrazně nižším dopadem na životní prostředí. Trasy, které zájemce seznamují s historií lokality a také s navazující přírodou, vedou v současnosti z 16 konečných zastávek autobusů i tramvají. Nejsou přímo značené, ale po stáhnutí legendy z webu projektu se lze v lokalitě pohodlně orientovat.

Projekt „Do přírody ve městě“ vymysleli a realizovali členové a dobrovolníci olomouckých Přátel přírody z klubu Malá liška za finanční podpory statutárního města Olomouce. V roce 2014 se věnovali zmapování podmínek a vytvoření systému nenáročných a každému dostupných tras pro pěší turistiku zaměřenou na historii okrajových částí města Olomouce a navazující přírodu (tzv. urban trails). 

 

Jak projekt probíhal

Na schéma linek městské hromadné dopravy v zóně 71 IDSOK jsme vybrali 16 konečných zastávek tramvají a autobusů vhodných k mapování. Jsou to tyto zastávky: Černovír, Týneček, Lošov, Bukovany, Pavlovičky, Panelárna, Holice, Šlechtitelů, Přichystalova, Nové Sady, Nemilany, Nová Ulice, Neředín, Řepčín - železárny, Skrbeň a Chomoutov. Záměrně jsme vynechali konečné zastávky na Hlavním nádraží, Tržnici, Fibichově ulici a náměstí Národních hrdinů, protože se nacházejí ve vnitřním městě.

Následovalo vytvoření jednotného formuláře, který používali dobrovolníci při mapování tras přímo v terénu. Formulář obsahoval popis trasy, charakteristiku a délku trasy, zda je trasa bez bariér, možnost občerstvení po cestě, vhodné roční období a historii dané lokality. Velký důraz jsme kladli na fotodokumentaci.

Dobrovolníci se přihlásili hned na první informační schůzce a byli to většinou členové Malé lišky – klubu přátel přírody. Na projektu spolupracovalo celkem 19 dobrovolníků. Během trvání projektu proběhla čtyři setkání dobrovolníků, kde jsme řešili technické problémy a vyměňovali si zkušenosti. Výsledek naší práce se dostavil v podobě zpracovaných tras kolem výše zmíněných konečných zastávek. Projekt koordinovala Marcela Moser, web spravoval Radek Hrachovec.

Vytvořili jsme nové webové stránky www.prirodavemeste.cz a přidali logo projektu. Případný zájemce si může vybranou trasu najít na našem webu prirodavemeste.cz a projít si ji sám, na trasu se lze vypravit i organizovaně v rámci akce pořádané klubem Malá liška. Tyto akce byly tři - v září jsme prošli trasu v Neředíně, v říjnu Moravské železárny a Poděbrady a v listopadu Holici. 

Navázali jsme spolupráci s Dopravním podnikem města Olomouce, jehož řediteli jsme prezentovali projekt a jeho cíle. Pan ředitel přislíbil podporu, až bude projekt ve finální podobě. Od jara 2015 tak bude jedna z tramvají jezdit s polepem informujícím o projektu.

Projekt splnil svůj účel a rádi bychom v něm pokračovali i v roce 2015, aktualizací informací na webu, osazením konečných zastávek, odkud trasy vedou, infotabulemi se základními údaji, větší propagací možnosti využít krátké vycházkové trasy na předměstích Olomouce apod.

Děkujeme statutárnímu městu Olomouci za finanční podporu, bez níž bychom nebyli schopni projekt realizovat. A zveme Olomoučany, aby si vyzkoušeli některou z našich tras. Jsou tu přece pro ně.

 

Ohlasy na dosavadní průběh projektu

  • Zpětná vazba od dobrovolníků zapojených na projektu. Vzájemné kontroly tras. Sami dobrovolníci se rozhodli zkontrolovat a zhodnotit navzájem své výtvory, a hotové plány tras si vyměnili, aby našli případné nedostatky nebo chyby. Drtivá většina dobrovolníků ocenila kvalitní práci svých kolegů a zároveň i příležitost k příjemné procházce olomouckými předměstími.
  • Návštěvnost webu. Už v listopadu jsme dosáhli více než 600 unikátních návštěv měsíčně na webu www.prirodavemeste.cz. Celkově počet zobrazení webu k 31. prosinci 2014 přesáhl 10.000 návštěv!
  • Podpora od sdružení Holický les. Jednu z tras, Holici, pomohla zmapovat předsedkyně sdružení Holický les Ivana Kalodová. Projekt se tak dostal do hledáčku širší veřejnosti i díky pomoci tohoto známého a populárního spolku.
  • Prezentace na webu www.prorodinu.olomouc.eu. Statutární město Olomouc se stejně jako mnoho dalších měst a obcí naší republiky hlásí k významné podpoře zdravé a fungující rodiny. Ta je nezbytná pro soudržnost a další rozvoj nejen města, ale také jeho občanů. Projekt „Do přírody ve městě“ je na tomto webu prezentován jako jedna z možností doporučovaných rodinám s dětmi pro zdravé trávení volného času.
  • Prezentace projektu na česko-polské konferenci v Opoli (PL). V listopadu proběhlo setkání delegátů neziskových organizací z Olomouckého kraje a Opolského vojvodství. Projekt „Do přírody ve městě“ byl prezentován jako jeden z příkladů dobré praxe, a to s velkým ohlasem. Přímo v Opoli se nyní uvažuje o podobně koncipovaném projektu.
  • Spolupráce s Dopravním podnikem města Olomouce, a.s. Před rozběhnutím projektu byl informován ředitel DPMO o projektovém záměru a vyjádřil vůli po spolupráci s jeho realizátory. Ta se zhmotnila do podpory projektu formou jeho medializace v podobě celoplošné reklamy na tramvaji, kterou bude možné vídat v ulicích města od jara 2015.