Prosinec 2021 s Malou liškou

25.11.2021 15:37

K účasti na našich prosincových akcích zveme všechny naše členky a členy a také veřejnost všeho věku a velikostí. Účast na akcích je povolena v souladu s krizovým opatřením vlády pouze těm, kteří splňují podmínky uvedené níže na stránce.

 

Sobota 4. prosince :: VÝLET/TURISTIKA Adventní putování za anděly

7.30 | sraz vlevo v hale hlavního vlak. nádraží Olomouc (odjezd vlaku 7.47 směr Šumperk)
První prosincovou sobotu podnikneme výpravu za nadpozemskými bytostmi, anděly v galerii pod širým nebem na Andělské louce v Rejcharticích na Šumpersku. Skulptury v nádherně kopcovité krajině vznikaly postupně během několika ročníků sochařských sympozií. A to zejména díky umění regionálních sochařů a řezbářů.

Trasa výletu měří kolem 8 km, jídlo, pití a dobrou náladu s sebou. Předpokládaný návrat kolem 15. hodiny. Akci vedou Helena Polášková a Hanka Hulíková. Účastnický příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

Zájemci si, v případě dobrého počasí, mohou trasu prodloužit následovně: Z Andělské louky v Rejcharticích po modré přes Bukový kopec s rozhlednou Bukovka (624 m n. m.) a Strážník (470 m n. m.) do Velkých Losin, kolem zámku a ruční papírny na vlak (prodloužení na celkových 16,5 km, trasa: https://mapy.cz/s/nogugejova). Trasu vede Hynek Pečinka.

 

Čtvrtek 9. prosince :: VYCHÁZKA Olomoucké uličky za zimního večera

16.30 | sraz Horní náměstí – před orlojem

Trochu rychlejším krokem - abychom nezmrzli - se projdeme místy, která za večerního osvětlení vytváří v našem městě až kouzelnou atmosféru. A přidáme k tomu i pár místních zajímavostí. Na společnou procházku s Vámi se těší místní průvodce Miloš Havrda.

Akci vede Lenka Pospíšilová. Účastnický příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

 

Úterý 14. prosince :: ÚTERNÍ PROCHÁZKA Vánočním Šternberkem

9.25  sraz na aut. nádraží Olomouc, stanoviště č. 5 (odjezd směr Moravský Beroun)

Prosincová Úterní procházka povede za adventní atmosférou blízkého městečka Šternberka. Za příznivého počasí se na město podíváme z výšky ze zelené budky, projdeme vánočním centrem Šternberka a navštívíme zdejší Expozici času.

Akci vede Helena Polášková. Účastnický příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

 

Sobota 18. prosince :: VYCHÁZKA Zimní vycházka k Dubu Přátel přírody

10.10 │ sraz na zast. busu č. 20 Klášterní Hradisko (odjezd z Tržnice v 9.58)

V květnu 2012 (!) jsme zasadili v háji u Hromova dubu mezi Černovírem a Chomoutovem svůj „Dub Přátel přírody“. Tradičně před Vánocemi se půjdeme podívat, jak se mu daří. Tentokrát půjdeme od Kláštera Hradisko přes černovírský vojenský hřbitov podél potoka Trusovka k Hromovu a našemu dubu a skončíme v Pivovaru Chomout, případně se ještě podíváme na břeh Chomoutovského jezera.

Trasa má asi 8 kilometrů (mapka). Vezměte si občerstvení a také nějakou vánoční ozdobu, kterou náš dub zkrášlíme. Akci vede Hynek Pečinka. Účastnický příspěvek: členové Přátel přírody zdarma, hosté 30 Kč.

Účast na spolkových akcích v nouzovém stavu, s účinností od 26. 11. 2021

Krizové opatření vlády ze dne 25. 11. 2021, č. 1066, ohledně pořádání spolkových akcí ve čl. II odst. 14

  • nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob,
  • zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid 19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v čl. II odst. 17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat;
  • nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat tyto podmínky, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci.

Podmínky účasti fyzických osob podle čl. II odst. 17 krizového opatření vlády č. 1066:

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; nebo iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu ke dni prokazování této skutečnosti neuplynula doba 14 dnů, nebo b. v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, nebo c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů;
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru neuplynulo více než 180 dní.