Svatý grál se skrýval v Rožnově aneb Stíny nad Kamelotem rozehnány

15.04.2014 20:23

O víkendu 11. - 13. dubna uskutečnila Duha Velká Medvědice, neboli naše sekce pro mládež, druhou letošní víkendovou výpravu, tentokrát na Dolní Bečvu. Valašské kopce a louky se aspoň na chvíli proměnily na starou Anglii, přesněji okolí hradu Kamelotu, kde sídlil bájný král Artuš a jeho družina rytířů.

Na hrad Kamelot pomalu padá soumrak, když se z mlhy vynoří podivná skupinka a rázně míří k bráně hradu. Jakmile se přiblíží až na dohled, rozeznáme odhodlané tváře mladých rytířů a rytířek. „Chceme se přidat k rytířům Kulatého stolu!“ zvolá ten nejstarší a nejodvážnější. Právě tak začala druhá letošní víkendovka pro mládež. 

Vstoupit na půdu Kamelotu není vůbec jednoduché. Zejména pokud na vás správce základny zapomene s klíči, a tak se prvním úkolem stává samotné dobytí hradu Kamelot. Na mladých rytířích je však vidět odhodlání (a hlad), takže netrvá dlouho a rytíři si uvnitř rozkládají spacáky a hodují. Poté však přichází opravdové zkoušky. Rytířem Kamelotu totiž nemůže být jen tak každý – své místo u kulatého stolu si musí vysloužit v několika zkouškách. A tak zatímco sir Lancelot testuje jejich sílu a udatnost, sir Tristram ctnost a smysl pro poezii, učí sir Percival mladé adepty jak nejlépe odzbrojit černého rytíře. I ostatní rytíři kulatého stolu se postupně přidají k testování nováčků. 

I když ne všichni adepti ovládají všechny nutné dovednosti, král Artuš je s jejich výkony spokojen, a tak již večer usedají všichni společné ke kulatému stolu a společné plánují královský turnaj. 

Další den, hned jak slunce vyšlo nad obzor, stojí rytíři kulatého stolu nastoupeni na nádvoří a očekávají příchod učitele šermu. Za pár hodin je čeká veliký královský turnaj a nikdo se přece nechce před váženým publikem zesměšnit. Trénink i samotný turnaj probíhají hladce a už to vypadá, že rytíři budou za své výkony vyznamenáni. 

Když tu najednou přibíhá posel: „Král Artuš umírá! Najděte Svatý Grál – jen tak mu můžete pomoci!“ 

A tak se výprava rytířů kulatého stolu vydává na strastiplnou cestu za Svatým Grálem do nedalekého skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Po cestě se utkají s drakem, obrem, luští šifry, bojují o kameny, ale nic z toho je nemůže zastavit. Jde přece o život jejich krále! I přes veškerou snahu se však dvě skupinky vrací s prázdnou. Už to začíná vypadat, že život krále Artuše je ztracen, když tu dorazí skupinka sira Lukáše a král Artuš je vyléčen.

Ani poté v noci však rytíři kulatého stolu nemají klid. Lady Morgana Le Fay se rozhodla mstít svému bratru Artuši za smrt milého a i tam musí rytíři kulatého stolu zasáhnout. Naštěstí nakonec vše dobře dopadlo a rytíři si mohou užít zaslouženého spánku. 

Jak už to tak v neděli bývá, víkend je u konce a s ním i celý víkendový program. Zbývá jen zhodnotit, uklidit a vydat se na cestu na Avalon. Což v tomto případě není bájný ostrov ale domov, kde se všichni můžeme těšit na další víkendovku. 

Fotky z okolí Kamelotu jsou tady.