Údolí horního Rýna je Krajinou roku 2013/2014: Začínají přeshraniční aktivity Přátel přírody

18.04.2013 13:57

Odstartovala kampaň Přátel přírody podporující přeshraniční šetrný cestovní ruch, osvětové aktivity propagující přírodu a prostředí regionu a zdejší občanskou společnost

Ve švýcarské Basileji se 13. dubna konala slavnost, v jejímž rámci prezident Mezinárodních Přátel přírody prohlásil region Údolí horního Rýna evropskou Krajinou roku 2013/2014. Představil rovněž hlavní cíle této přeshraniční iniciativy Přátel přírody pro rozvoj regionu na pomezí Švýcarska, Německa a Francie.

Slavnosti u příležitosti zahájení kampaně Krajina roku 2013/2014 se v Basileji zúčastnilo asi 500 návštěvníků z 10 zemí světa, pro něž byl připraven pestrý program představující všechny tři národy regionu horního Rýna. V Basileji nechybělo ani 60 členů z několika klubů českých Přátel přírody, kteří při této příležitosti vypravili speciální autobus.

„Vyhlášením zdejšího regionu Krajinou roku 2013/2014 chtějí Přátelé přírody zvýšit povědomí o důležitosti uskutečňování myšlenky trvale udržitelného rozvoje právě v Údolí horního Rýna. To zahrnuje ochranu prostředí pro život i prostoru pro rekreaci, tvorbu plánu podporujícího obnovitelné zdroje energie a zapojení se do aktivit podporujících přeshraniční měkký turismus.“ uvedl při zahájení kampaně prezident Mezinárodních Přátel přírody Manfred Pils.

V následujících dvou letech se v regionu Údolí horního Rýna bude moci místní veřejnost i zdejší odpovědní činitelé zapojit do řady akcí, k čemuž jsou zváni i Přátelé přírody odjinud z Evropy. V plánu jsou environmentálně-vzdělávací programy, cyklojízdy a zájezdy za kulturou do všech tří států, jichž je region součástí, vytyčení nových turistických stezek nebo série praktických seminářů zaměřených na poznání společné historie regionu na březích řeky Rýna nyní rozděleného mezi Švýcarsko, Německo a Francii.

Dle Manfreda Pilse je hlavním cílem Přátel přírody v rámci kampaně Krajina roku poukázat na společnou identitu zdejších obyvatel a důležitost přeshraničních vztahů a vyzdvihnout ty již existující a funkční. „Jako členové hnutí s více než stoletou tradicí jsme se vždy aktivně zasazovali za udržitelný rozvoj svého okolí a společnosti a také o překlopení ideálů mezinárodní solidarity a spolupráce do praxe. Současná kampaň Krajina roku se netýká jen Německa, Francie a Švýcarska, o Údolí horního Rýna teď bude více vědět celá Evropa.“ dodal Pils.

Krajina roku – mosty napříč Evropou

Již od roku 1989 vybírají Přátelé přírody, kterých je ve světě 500 tisíc, jednu z přeshraničních, ekologicky hodnotných oblastí Evropy, která se stává Krajinou roku (Landscape of the Year). Cílem Přátel přírody je prostřednictvím dvouleté kampaně podporovat v daném regionu myšlenku udržitelného rozvoje a přeshraniční spolupráce v oblasti přírody a kultury. Světová organizace cestovního ruchu OSN (UNWTO) ocenila projekt Krajina roku v roce 2012 Odysseovou cenou za inovace v oblasti turismu.

Aktivity v rámci kampaně Krajina roku 2013/2014 Údolí horního Rýna společně naplánovaly a budou realizovat organizace Přátel přírody z Německa (NFD), Francie (FFUTAN) a Švýcarska (NFS) ve spolupráci s Mezinárodními Přáteli přírody (Naturefriends International) jako svojí střešní organizací. Záštitu nad kampaní převzala regionální Hornorýnská konference a současný prezident Švýcarské konfederace pan Ueli Maurer.


Více: https://www.landscapeoftheyear.net/upperrhine

Autoři: Anita Pinter, Hynek Pečinka