V Olomouci lze třídit odpad úplně lehce

02.01.2012 16:26

Nejlepší odpad je sice ten, který nevznikne, ale když už ano, kam pak s ním? V Olomouci máme to štěstí, že jeho občané mohou využívat tzv. celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu a že barevné kontejnery jsou snad na každém rohu - průměrná vzdálenost od domu ke kontejneru je jen něco přes 100 mětrů.

Svoz a likvidace odpadů je komplikovaná a drahá záležitost. Náklady jsou hrazeny z poplatků občanů, prodeje vytříděných surovin příspěvků města a příspěvků výrobců obalů. Dbejte na pečlivé vytřídění odpadků, které vhazujete do kontejnerů; pokud je obsah kontejneru na tříděný odpad příliš znečištěn, skončí na skládce. Proto než obaly odhodíte do kontejneru, zbavte je zbytků jídel a nápojů - stačí je opláchnout ve vodě po nádobí. Plastové lahve a duté obaly sešlápněte.

A jaké obaly se v Olomouci třídí?

 

Sběr papíru

 • Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, staré knihy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
 • Do sběrných nádob na papír nepatří: tetrapak, mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, kopírovací papír,použité plenky a hygienické potřeby
 • Kde končí vytříděný papír? Papír z modrých kontejnerů odkupuje přímo odběratelská firma, která jej také dotřiďuje a prodává dále do papíren (např. Papírny Brno, a.s.).

Sběr skla

 • Do sběrných nádob můžete odhodit: čisté láhve od nápojů, kosmetiky, čistících prostředků, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo bez drátěné vložky
 • Bílé neboli čiré sklo patří do sběrných kontejnerů, které jsou označeny samolepkou „BÍLÉ SKLO“ a mají bílou barvu, případně min. bílé víko. Ostatní barevné sklo (zelené, hnědé, modré atd.) patří do sběrných kontejnerů, které jsou označeny samolepkou „BAREVNÉ SKLO“ a mají zelenou barvu, případně minimálně zelené víko.
 • Do sběrných nádob na sklo nepatří: plexisklo, keramika, porcelán, autosklo, žárovky, zářivky, drátěné sklo a zrcadla.
 • Kde končí vytříděné sklo? Vytříděné střepy se ve Chválkovicích překládají a odvážejí do skláren, kde je zbavují nečistot, případně dotřiďují podle barev a zpracovávají (např. Avirunion, a.s., Nové Sedlo).

Sběr plastů

 • Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, plastové fólie, tašky, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
 • Do sběrných nádob na plast nepatří: kov-plast (TetraPack), linolea, nádoby od léčiv, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 • Kde končí vytříděný plast? Obsah žlutých kontejnerů se dotřiďuje na lince ve Chválkovicích. Zde se odědělují PET láhve (dokonce podle barev), další duté obaly (láhve od šamponů, kanystry), kelímky a plastové fólie. Tyto suroviny se lisují do balíků a odvážejí na recyklaci. Nejlépe je zajištěn odbyt PET láhví, ze kterých se vyrábějí silonová vlákna (např. Silon, a.s., Planá nad Lužnicí). S odbytem ostatních plastů mohou být v některých obdobích problémy a pak je nutno skladovat je v areálu překladiště. Pokud před odhozením šešlápnete plastovou láhev, zjednodušíte tím třídění pro ostatní a zabráníte nadbytečnému pojíždění svážecích vozů.

Sběr nápojových kartonů (TetraPak)

 • Do červených nádob můžete odhodit: krabice od džusů,mléka,zakysaných výrobků a vína i s uzávěry
 • Do sběrných nádob na nápojové kartony nepatří: krabice se zbytky nápojů
 • Kde končí vytříděné nápojové kartony? Nápojové kartony se také dotřiďují a lisují ve Chválkovicích. Jejich zpracování probíhá v papírně Kappa Morava Paper Žimrovice, kde se z nich získávají kvalitní papírová vlákna pro výrobu vlnité lepenky. Ostatní materiály z těchto krabic (polyetylen, hliník) lze spálit s využitím tepla pro provoz papírny.

Třídění bioodpadu

 • Systém sběru bioodpadu byl v roce 2011 rozšířen do všech městských částí města Olomouce.
 • Každý rodinný dům na celém území města Olomouce má nárok na jednu
  BIOpopelnici a spolu s ní i na její pravidelné vyvážení.
 • Popelnice i svoz bioodpadu jsou poskytovány v rámci místního poplatku za komunální
  odpad zdarma.
 • Nádoba na bioodpad – BIOpopelnice – není poskytována automaticky, je potřeba o ni zažádat. Stačí vyplnit on-line formulář, nebo zavolat, či poslat žádost na odbor životního prostředí.

Zdroj: www.olomouc.eu