V Olomouckém kraji proběhne pátý ročník oceňování dobrovolníků Křesadlem

12.10.2015 18:10

 Letos se v Olomouckém kraji koná již pátý ročník udílení cen dobrovolníkům Křesadlo. Jak zní motto akce, jedná se o "cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci".

Nominaci kandidátů k ocenění provádí široká veřejnost, a to v šesti následujících kategoriích: sociální služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotnictví; ekologické aktivity, spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči. Víte-li o někom, jehož dobrovolnická činnost by si zasloužila ocenění v některé ze jmenovaných oblastí, neváhejte navštívit webové stránky www.kresadlo-ok.cz. Zde naleznete ke stažení nominační formulář s bližšími informacemi.

Termín ukončení nominací je stanoven na 30. říjen 2015. Poté nezávislá komise rozhodne o osmi oceněných. Slavnostní předávání cen Křesadlo 2015 proběhne v pátek 18. prosince od 19 hod. v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Po předání cen bude následovat vánoční koncert Petry Janů za doprovodu  klavíru.

Organizací ceny Křesadlo 2015 v Olomouckém kraji byla pověřena Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Hlavním partnerem je Olomoucký kraj.