V srpnu jsme navštívili moravské Okavango - Záhlinické rybníky

26.08.2022 09:00

Na letošní prázdniny jsme naplánovali mimo jiné dva tematické výlety spojené s pozorováním vodních ptáků. V sobotu 20. srpna proběhl ten druhý a zavedl nás do krajiny mezi Tlumačovem a Hulínem, kde se rozprostírá přírodní park Záhlinické rybníky.  Zdejším vodním plochám přezdívají ptakomilci "moravské Okavango" podle podobnosti zdejší rybniční soustavy s deltou této africké řeky, jež se vyznačuje bohatostí fauny i flory. 

Naši trasu vedoucí mezi rybníky a štěrkopískovými jezery celou dobu mimo turistické značení, které v této lokalitě stejně chybí, připravil Hynek Pečinka. Na rybnících jsme pozorovali kromě "povinných" labutí zpěvných i racky, viděli jsme i kvakoše a čápy černé.

I přes avizované deště bylo spíše horko, nespadla ani kapka, a tak v závěru trasy v Hulíně přišlo jednoznačně vhod chlazené tekuté občerstvení.

Záhlinické rybníky jsou nejvýznamnější ornitologickou lokalitou na střední Moravě. Nacházejí v jižní části katastru města Hulín a obce Záhlinice. Jejich součástí je Pláňavský, Doubravický, Svárovský a Němčický rybník. Rybníky jsou napájeny z říčky Rusavy a z potoka Mojena. Byly vybudovány již ve 14. století a v letech 1547 - 1573 je rozšířil olomoucký biskup Jan Dubravius. V 18. století byly ale vysušeny a převedeny na pastviny, znovuobnoveny byly v letech 1953 - 1982.