V takové dobré společnosti: Střípky ze setkání příznivců Malé lišky

21.03.2011 20:32

Po nějaké době, co se nám daří lákat na naše akce nečekaně dost příjemných lidí, jsme se rozhodli je svolat a vyzpovídat, jak by si představovali činnost našeho klubu. Setkání členů, dobrovolníků a příznivců klubu přátel přírody Malá liška proběhlo v neděli 20. března, v posledním zimním dnu, už tradičně v Hauenschildově paláci na olomouckém Dolním náměstí. Tady jsou útržky myšlenek, které zazněly na setkání, či na jeho pokračování pod Limpou.

Z prezentace, kterou nám představil Hynek, jsme chytřejší, pokud jde o to, co dělají a co chtějí Přátelé přírody jak na mezinárodní, tak na naší malé hezké české úrovni. Líbí se nám to a docela nás to inspiruje. Podívat se na prezentaci můžete i vy. Zjistíte z ní, že takováto organizace jako jsme my na našem "trhu" opravdu chyběla. A pak jsme přešli na jednotlivé nápady:

Depresivního Karla Kryla doplní v úterý 19. dubna Jaroslav Hutka, Květoš R. přiběhne po zahájení a okamžitě se zapojí do hraní. V květnu zkombinujeme kytarohraní s povídáním a vznikne cestovatelský večer doprovázený písničkami Žalmana a Nedvědů. V červnu si zahrajeme písničky od táboráku přímo u táboráku - využijeme zahradu Marcelky Dosedělové (která o tom ještě neví). Termíny na koncerty stačí domlouvat měsíc dopředu.

Každý člověk čte, někteří i knihy, uvedla Evička Sommerová, a proto si vzala za úkol sehnat podobně založené lidi, kteří by se scházeli a systémem "každý měsíc jedna kniha" by si vzájemně představili, co právě čtou a popovídali si o tom. Scházeli by se třeba před hraním, anebo zvlášť. Ještě u nich uslyšíme.

Naše umělecké a zároveň opoziční křídlo Iveta a Květoš R. nechce vlajku ani trička, ale chce dělat výtvarné aktivity třeba i ve středu a zapojit do nich i arteterapii, což je terapie uměním pro ty, kdo by nevěděli. Postupem večera opozice vlivem působení atmosféry Limpy zjihla a dobrovolně se rozpustila.

Propagovat sebe a svoje aktivity se nám zatím docela daří. Zachováme proto systém letáčků na každou akci zvlášť. Dobrý je i "infokanál", který samovolně běží mezi spokojenými účastníky a dalšími, s nimiž se o svoji spokojenost podělí. Můžeme to ještě podpořit, že letáčky budeme pravidelně dodávat do informačních center na nádraží, v podloubí radnice, do vědecké i městské knihovny, do infocentra pro mládež.

Ujasnili jsme si, že více než 3 různé akce v jednom měsíci pořádat nebudeme, jinak bychom se mohli brzo vysílit. V budoucnu zapojíme i cyklo a vodu, využijeme zkušenosti Ladi Kleina. Na konci září se nabízí pochod po Mutěnických vinohradech, tradiční akce pro vínomilce, zároveň bude na konci září akce v jižním Německu. Členský příspěvek na rok 2011 bude 100 Kč pro pracující, 50 Kč pro nepracující. Je třeba mít nějaký bank na hrazení společných potřeb, nejen spoléhat na to, co se vybere na akcích jako dobrovolné vstupné.

Další nesouvislé nápady byly určitě tak svělé, že si je nikdo pořádně nepamatuje :-) Ale myslelo nám to, že?