Vánoční atmosféru i vůni tvarůžků jsme nasáli v Lošticích

16.12.2016 09:32

K vánočnímu času patří neodmyslitelně betlémy a my jsme si v sobotu 10. prosince v počtu devíti zajeli za betlémem velice specifickým, a to řezbáře Jaroslava Beneše v Lošticích. Figurky do něho vyřezává od roku 1994 a a drtivá většina z nich má svůj živý předobraz v konkrétních lidech, které svérázný umělec „zdřevnatil“ podle dodaných fotografií. Letos už má betlém kolem 300 postaviček a mezi novými k nim mj. přibyl známý fotograf Jindřich Štreit, který drží v rukou fotoaparát. V betlému se prochází třeba i silák Gustav Frištenský, malíř Libor Vojkůvka, zpěváci Pavel Novák a Karel Kryl, obr Drásal, cestovatel Eskymo Welzl, mykolog Bronislav Hlůza aj. 

Všechno jsou to lidé původem z Moravy a hodně je jich z Loštic a okolí a tuto tradici umělec, jak nám prozradil, dodržuje. Jaroslav Beneš dokáže o svém betlému dlouho vyprávět. Stejně tak umí na pravou míru uvést pověst o lišce Bystroušce, která pochází z Lošticka a je vyobrazena mimo jiné i na zdejší autobusové zastávce, kterou na Benešův popud vymaloval jeho kamarád, malíř Petr Herzig Dubický.  U loštického betléma, stejně jako v umělcově svérázné venkovní galerii plné pozoruhodných artefaktů, jsme se proto zdrželi poněkud déle a na závěr jsme se s mistrem i vyfotili.

K loštickým pozoruhodnostem patří i zdejší zrekonstruovaná synagoga a židovský hřbitov, jejichž původ sahá do poloviny 16. století.  Na hřbitově jsme se mohli projít mezi více než 600 náhrobními kameny a bylo to mj. zajímavé srovnání s nedávno obhlédnutým hřbitovem v Praze.  

Jaká by to ale byla návštěva Loštic, bez tvarůžků, které toto město nejvíce proslavily? Proto jsme nemohli nenavštívit zdejší muzeum tohoto unikátního sýra z odtučněného mléka, který se na Moravě vyrábí již od 15. století. O loštickou výrobu se od roku 1876 zasloužil Josef Wessels, jehož firma do první světové války zaměstnávala bezmála čtyřicet lidí. Dnes jich má kolem 130 a ročně vyrobí přes dva tisíce tun tvarůžek. 

Takže jsme v Lošticích nasávali nejen vánoční atmosféru, ale i vůni zdejší proslulé lahůdky. Nejprve jsme si někteří na tvarůžkách pochutnali v pizze ve zdejší restauraci a z tamní podnikové prodejny a nedaleké tvarůžkové cukrárny jsme si voňavé dobroty ještě nesli v taškách směrem na vlak do nedalekých Moravičan. Návštěva Loštic pod vedením Věrky Zatloukalové tak svůj účel bezezbytku splnila.

Zhodnotila Hanka Hulíková