Zhodnoceno, domluveno, naplánováno - valná hromada je za námi

20.12.2011 20:47

Po roce činnosti našeho klubu Malá liška si jeho členové našli čas sejít se v předvánoční době na valné hromadě. Účelem tříhodinového setkání členů proběhlého v neděli 18. prosince bylo probrat pochvalné komentáře a případné připomínky k činnosti klubu, nastavit pravidla jeho fungování a zvolit vedení klubu.

Jak ten náš uplynulý rok vlastně vypadal? Po založení, u kterého 28. listopadu 2010 byli Štěpánka Štrajtová, Hynek Pečinka a Martin Haberle, jsme začali získávat sympatizanty. Činnost klubu se rozjela na konci ledna 2011, první akcí byl pochod Zmrzlé Hanák v okolí hradu Sovince. V únoru k turistickému zaměření přibyly další dvě "nohy" - výtvarné dílny a hudební večery. Na jaře a na podzim jsme kromě této pravidelné "trojnožky" zařadili i dvě vícedenní akce (Zábřežsko, Jizerské hory) a dvě česko-německá setkání (Železná, Metzingen). V říjnu na posezení se členy v Blues baru Garch vstoupila 50. členka. Konec roku patřil diskusím o potřebných pravidlech, které vyvrcholily právě valnou hromadou.

Toto vše připomněl David "Anděl" Mikulka v úvodní prezentaci činnosti doprovázenou fotkami z akcí. Hynek Pečinka pak přítomné seznámil se závěry schůzek k nastavování pravidel fungování klubu a návrhem organizačního řádu, který z nich vychází. Přítomní se rádi zapojili a padlo ještě několik připomínek. Právě podle nového organizačního řádu ("malých stanov") jsme zvolili na dva roky pět členů rady klubu a tři členy kontrolní komise, volbu a veškeré hlasování vůbec sčítali Lenka "Lenočka" Pospíšilová a David Mikulka. Na obou orgánech teď je, aby si zvolily předsedu, a začaly pracovat. Souhlasili jsme i s těsnou spoluprací se sdružením dětí a mládeže Duha Velká Medvědice. Plán akcí pro mládež představili Štěpánka Štrajtová a Radek Hrachovec, další akce Hynek Pečinka, Květoš Janošík a Zdeněk Beil. 

Poslední adventní neděle nebyla pro valnou hromadu opravdu nejlepší termín, zvlášť naše ženy zůstávaly doma péct a uklízet. Sešlo ale přes pětadvacet hlasujících, což není málo. I tak bude asi lepší pořádat valné hromady dříve (blíže k výročí), a padl i nápad spojit je s oslavou či rovnou s tancovačkou. Já osobně nemám nic proti.

Příjemný konec roku přeje Hynek Pečinka