Znovunabytí smyslů je znovuobjevením Země

10.06.2013 17:02

Na podzim roku 1985 se předměstím Long Islandu, kde jsem tenkrát za svých studentských let žil, prohnala silná vichřice. Po několik následujících dní zůstala většina obyvatel bez elektřiny; elektrické vedení bylo strženo, telefonní linky přerušeny a silnice zataraseny vyvrácenými stromy. Lidé museli chodit pěšky do práce i do všech obchodů, které byly stále otevřené. Začali jsme jeden druhého „osobně“ potkávat na ulici, místo po telefonu. Za nepřítomnosti automobilů a jejich hlučných motorů začaly být rytmy cvrčků i ptačí zpěv jasně slyšitelné. Hejna ptáků se vydávala přezimovat na jih a mnozí z nás objevovali, jak se s novou, dětskou zvědavostí nelíčeně zaposlouchávají do písní, které zaznívaly z dosud stojících stromů a z okolních polí. A v noci bylo nebe hustě poseto hvězdami! Mnohé děti, jejichž oči už nebyly oslepeny září domovních a pouličních lamp, uviděly vůbec poprvé Mléčnou dráhu a nestačily žasnout. Během těch několika dní a nocí se naše město proměnilo ve společenství, vědomé si svého místa ve všezahrnujícím kosmu. Dokonce i naše nosy se začaly, zdá se, probouzet, svěží vůně od oceánu byly jaksi živější a slanější. Zhroucení našich technologií si vynutilo návrat k našim smyslům, a tudíž k přirozené krajině, do níž jsou tyto smysly tak hluboce zapuštěny. Náhle jsme zjistili, že obýváme smyslový svět, který tu na nás – na samém okraji našeho vědomí – po léta čekal, to důvěrně známé území naplněné zpěvem ptáků, slanou vodní tříští a světlem hvězd.

Jakmile se znovu sblížíme se svými dýchajícími těly, pak se i vnímaný svět sám začne posouvat a proměňovat. Když začneme vědomě navštěvovat tu bezeslovnou dimenzi svých smyslových participací, určité fenomény, které dosud setrvačně ovládaly naši pozornost, začínají pro nás ztrácet svou charakteristickou přitažlivost a ustupovat do pozadí, zatímco dosud nepovšimnutá či přehlížená jsoucna začínají vystupovat z periferie do popředí a přitahovat naši pozornost. Bezpočet lidských výtvorů, s nimiž máme běžně co do činění – asfaltové silnice, ohrady, telefonní dráty, budovy, žárovky, kuličková pera, automobily, dopravní značky, plastové kontejnery, noviny, rádia, televizní obrazovky – ty všechny teď začínají projevovat jakýsi obecný styl, a tím ztrácet něco ze své osobitosti; zatímco organické bytosti – vrány, veverky, stromy a divoké trávy kolem našeho domu, bzučící hmyz, koryta potoků, oblaka a déšť – projevují novou vitalitu a každá z nich vábí naše dýchající tělo do jedinečného tance. Dokonce i kameny a skály se zdají promlouvat svými tajuplnými jazyky pohybů a stínů a vybízejí naše tělo i jeho kosti k tiché komunikaci. V kontaktu s přirozenými formami země se naše smysly pomalu nabíjejí energií a probouzejí a znovu a znovu se vzájemně spojují v ustavičně se proměňujících vzorech.

Pokračování eseje amerického ekofilosofa Davida Abrama najdete na stránkách Ekolist.cz